Video player loading...
 
Xạo Lờ Quyền (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) PhongLe, Jay Hwang, Abby Đang, Mindy Huỳnh, Vu Tran
Xạo Lờ Quyền (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) PhongLe, Jay Hwang, Abby Đang, Mindy Huỳnh, Vu Tran
Xạo Lờ Quyền (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) PhongLe, Jay Hwang, Abby Đang, Mindy Huỳnh, Vu Tran

Xạo Lờ Quyền (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) PhongLe, Jay Hwang, Abby Đang, Mindy Huỳnh, Vu Tran - 102Productions

102Productions
Videos: 178
Subscriber: 1,166,340
Views: 354,782,327
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Xin chào các bạn và cảm ơn bạn đã vào trang kịch và nhạc của 102 Productions. Những kịch bãn này là để giải trí và cho ngừơi lớn trên 18 tuổi coi thôi. This channel will display sketches and acts in BOTH VIETNAMESE and ENGLISH with actors Tan Phuc, Phillip Dang and other guests. NOTE: We act for fun and post videos to entertain those who are interested in our work. These acts are not true representations of how we are in real life.

Video description
Director: Phong Le
Diễn viên: Phong Le, Vu Tran, Jay Hwang, Abby Dang, Viet Hinh, Minh Nguyen, Huy Guitar, Mindy Huỳnh
Camera: Mindy, Viet Hinh, Phong Le
E & Subtitles: Mindy Huynh
Facebook:
https://www.facebook.com/102videoproductions

Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm
https://www.facebook.com/102videoproductions
https://www.facebook.com/102videoproductions
https://www.facebook.com/102videoproductions
https://www.facebook.com/102videoproductions
https://www.facebook.com/102videoproductions
https://www.facebook.com/102videoproductions
https://www.facebook.com/102videoproductions
Ngu Si Bày Đặt Nguy Hiểm (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) Phong, Phi, Phuc, Jay

Diễn Viên: Phong Le, Tan Phuc, Phillip Dang, Jay Hwang, Mindy Huỳnh, Minh Nguyen, David, Viet Hình, Vu Tran Camera: Tuan Nguyen, Mindy Huỳnh Edit: Mindy Huỳnh, Phong Le Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle https://www.facebook.com/jayhwag http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh https://www.facebook.com/vu.tran.737001 https://www.facebook.com/profile.php?id=836783775 https://www.facebook.com/hinh.vince https://www.facebook.com/DNguyen710

Tứ Đại Dâm Tặc (4 Perverts) - (Hài Tục Tĩu +18) (Subtitles) Phong, Phillip, Phuc, TK, Mindy Huỳnh

Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh Director: Phong Le Editor & Subtitles: Mindy Huynh Cameraman: Thi Truong, Tuan Nguyen, Justin Nguyen Diễn Viên: Phong Le Phillip Dang Tan Phuc Mindy Huynh Jay Hwang TK

102 Productions - Thần Bài Bolsa (+18 tuổi) Annie T Anh, Phong Lê, Phillip, Tấn Phuc, Jay Hwang

Kết bạn với những thành viên trong nhóm: Annie Tram Anh: https://www.facebook.com/meocon1990 Mindy Huỳnh: https://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh https://www.instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh Abby Đặng https://www.facebook.com/AbbyD.90 Vu Râu: https://www.facebook.com/vu.tran.737001 Phong Lê: https://www.facebook.com/rapperphongle Phillip Đặng: https://www.facebook.com/phillipdang Tấn Phúc: https://www.facebook.com/tanphuc102 Jay Hwang https://www.facebook.com/jayhwag Phong Le, Phillip Dang, Tan Phuc, Jay Hwang, Annie Tram Anh, Vu Rau, Mindy Huỳnh

Bệnh Lậu (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) Phong Lê, Vu Râu, Abby Dang, Mindy Huỳnh

Director: Phong Le Diễn viên: Phong Le, Vu Tran, Abby Dang, Mindy Huỳnh Camera: Mindy, Phong Le Edit: Mindy Huynh Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/rapperphongle http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh https://www.facebook.com/AbbyD.90 https://www.facebook.com/vu.tran.737001

Em Muốn Ăn Gì? - 102 Productions - Phillip Đặng, Ngân Noona

Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Diễn Viên: Ngân Mai https://www.facebook.com/ngannoona http://www.instagram.com/ngannuna https://www.facebook.com/rapperphongle https://www.facebook.com/tanphuc102 https://www.facebook.com/phillipdang https://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh https://www.instagram.com/mcmappy/ http://youtube.com/mindybnhuynh https://www.facebook.com/vu.tran.737001 https://www.facebook.com/AbbyD.90

Xe Dởm Hàng Dài (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) Phong Le, Mindy Hùynh, Abby Dang

Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn với những thành viên trong nhóm: Phong Lê: https://www.facebook.com/rapperphongle Phillip Đặng: https://www.facebook.com/phillipdang Tấn Phúc: https://www.facebook.com/tanphuc102 Mindy Huỳnh: https://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh https://www.instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh Abby Đặng https://www.facebook.com/AbbyD.90 Minh Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=836783775 Diễn Viên: Phong Le Abby Dang Mindy Huynh Minh Nguyen

Ván Bài Dâm Tặc - 102 Productions Bé Na, Phong Lê, Phillip Dang, Tấn Phúc, Johnny Newyen

Sponsored by: Betphoenix.ag Bé Na https://www.facebook.com/bena6990 https://www.facebook.com/NKitchen408/?pnref=lhc Johnny Newyen https://www.facebook.com/Johnnynewyencomedy/ https://www.youtube.com/channel/UCNWBxN5L3yC_PqRRhFsgwpw Phong Le https://www.facebook.com/rapperphongle Tấn Phúc https://www.facebook.com/tanphuc102 Phillip Dang https://www.facebook.com/phillipdang Mindy Huỳnh http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh

Cu Bự Xin Việc Làm - 102 Productions (Hài Tục Tĩu +18 tuổi)

Original Sketch "Sitcoms Blow Lie Detector" by Dane Hanson & Mike Heim 2011 www.goodridemachine.com Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/ http://www.facebook.com/angela.vy.33 https://www.facebook.com/susucute

Chết Cha - 102 Productions (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) Phong Le, Luu Nguyen, Vu Tran, Mindy Huỳnh

diển viên: Vũ râu, Nguyễn Lưu, Phong Le, Mindy Hùynh, Abby Dang, John Huynh Hoang. Camera: Phong Le Editor: Mindy Huỳnh Kết bạn với thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/rapperphongle https://www.facebook.com/tanphuc102 https://www.facebook.com/phillipdang https://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh https://www.instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh https://www.facebook.com/vu.tran.737001 https://www.facebook.com/luunguyenpmt https://www.facebook.com/AbbyD.90 https://www.facebook.com/hoang.huynh.3597789

Đánh Trống Lãng (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) Phong Le, Tuấn Quỳnh,Vu, Viet, Mindy Huỳnh

Diễn Viên: Phong Le, Mindy Huỳnh, Tuấn Quynh, Viet Hình, Vu Tran Camera: Mindy Huỳnh Editor: Mindy Huỳnh : https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh

Người Trong Giang Hồ / Vietnamese Gangsters (Subtitles) - 102 Productions - (Hài Tục Tĩu +18 tuổi)

Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/ https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh Diễn Viên: Phong Le Tuan Quynh Hoai Tam Mindy BN Huynh Ni Ho Vũ Trần Viet Hình Trí Nguyễn Minh Nguyễn

Đập Chết Mẹ Nó - 102 Productions (Hài Tục Tĩu +18 tuổi) Phong Phuc Phillip Dennis Breiner MindyHuynh

Guest Actor Facebook: Dennis Breiner (white guy) Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://instagram.com/mcmappy/

7 Ngày Không Chơi - (Hài Tục Tĩu +18) - 102 Productions

ENGLISH Subtitles Available Phillip Dang, Tan Phuc , Cherry Linh, Phong Le Camera and Sound: Mark Zuiderveld kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle

Chị Đẹp Chiều Chồng 3 - (Hài Tục Tĩu +18) (subtitles available) Phillip Dang, AiviVo, Mindy Huỳnh

Phillip Dang Aivi Vo Mindy huynh Facebook: https://www.facebook.com/102videoproductions Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle https://www.instagram.com/mcmappy/ https://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh

Cây Rìu Sắt (Hài Tục Tỉu 18+) 102 Productions - Phong Lê, Tấn Phúc, Phillip Đặng

Kịch bản: Vinh Râu https://www.facebook.com/arshavin.hoang Camera Man: Nhân , Sound: Hiệp www.102productions.net Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm https://www.facebook.com/102videoproductions http://www.facebook.com/angela.vy.33 https://www.facebook.com/susucute http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle

Đụ Vợ Mày (hài tục tĩu +18) - 102 Productions - Phong Lê, Tấn Phúc, JuJu, Long Nguyễn, Phillip Dang

Hài Tục Tỉu - Cấm Trẻ Em Dứơi 18 Tuổi Phong Le, Tan Phuc, Long Nguyen, JuJu, Phillip Dang www.102productions.net kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle http://www.facebook.com/galaxynguyenlong https://www.facebook.com/JuJu365247

Đạo Nghĩa Giang Hồ 2 - 102 Productions (Hài Tục Tĩu +18) Phillip Dang, Tan Phuc

www.102productions.net Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm https://www.facebook.com/102videoproductions http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh http://www.facebook.com/angela.vy.33 https://www.facebook.com/susucute http://www.facebook.com/phillipadang http://www.facebook.com/tanphuc102 http://www.facebook.com/rapperphongle

Thằng Khùng Làm Thượng Đế - (Hài Tục Tỉu 2013)

kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm Phillip Dang http://www.facebook.com/phillipadang Tấn Phúc http://www.facebook.com/tanphuc102 Phong Le http://www.facebook.com/rapperphongle Phong Lê và thành viên mới "Jay Hwang"

Đạo Nghĩa Giang Hồ - 102 Productions (Hài Tục Tỉu Cấm Trẻ Em Dưới 18)

DVD "Tinh yeu va cuoc Song" có bán ở các tiệm sau đây PORTLAND, OR , USA Trúc Đào Music (503) 249-8661 Quê Hương Music (503) 281-1690 (73rd/sandy) Intact Wireless (in kama cafe plaza) sozo cafe (next to wong king) Westminster, Ca Tinh Music Kim Son Video 13896 Brookhurst St Garden Grove, CA 92843-3173 (714) 636-0366 Tinh Nho Bich Thu Van (714) 897-4519 9200 Bolsa Ave Ste 223 Westminster, CA 92683 Tu Quynh SAN JOSE, CA senter Video (408) 298-1854 Co Hong HOUSTON, TX Phuong My (Hong Kong 4) 11205 Bellaire Blvd Ste B-8 Houston, TX 77072 (281) 530-9155 Minh Tan : 11205 Bellaire Blvd B2 Houston, TX 77072 (281) 564-1560 Bambi Video SEATTLE, WA Thuy Duong (MLK , Phuoc Loc Tho...