Video player loading...
 
Việt Nam h.ọp KH.ẨN Trung Quốc ra T.ỐI H.ẬU TH.Ư ở Biển Đông
Việt Nam h.ọp KH.ẨN Trung Quốc ra T.ỐI H.ẬU TH.Ư ở Biển Đông
Việt Nam h.ọp KH.ẨN Trung Quốc ra T.ỐI H.ẬU TH.Ư ở Biển Đông

Việt Nam h.ọp KH.ẨN Trung Quốc ra T.ỐI H.ẬU TH.Ư ở Biển Đông - Hồn Việt

Hồn Việt
Videos: 458
Subscriber: 0
Views: 39,417,679
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chứ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Video description
Việt Nam h.ọp KH.ẨN Trung Quốc ra T.ỐI H.ẬU TH.Ư ở Biển Đông | Hồn Việt
Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa .
Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi
G+ : https://goo.gl/280OVi
Cả thế giới hoảng hốt khi Việt Nam d.ám tu.yên b.ố điều này với Trung Quốc

Cả thế giới hoảng hốt khi Việt Nam d.ám tu.yên b.ố điều này với Trung Quốc | Hồn Việt Việt Nam tuy là 1 nước nhỏ nhưng nói về sức mạnh quân sự thì thuộc hàng đầu của thế giới . Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì...

Trung Quốc kêu gọi toàn dân nhập ngũ chuẩn bị đ.á.nh Việt Nam

Trung Quốc kêu gọi toàn dân nhập ngũ chuẩn bị đ.á.nh Việt Nam | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Khám phá sức mạnh đội tàu ngầm Mini sát thủ của Việt Nam làm Trung Quốc choáng váng

Khám phá sức mạnh đội tàu ngầm sát thủ mini của Việt Nam. Khám phá sức mạnh đội tàu ngầm Mini sát thủ của Việt Nam làm Trung Quốc choáng váng. Khám phá sức mạnh đội tàu ngầm Mini sát thủ của Việt Nam làm Trung Quốc choáng váng. Khám phá sức mạnh đội tàu ngầm Mini sát thủ của Việt Nam làm Trung Quốc choáng váng. Khám phá sức mạnh đội tàu ngầm Mini sát thủ của Việt Nam làm Trung Quốc choáng váng. Khám phá sức mạnh đội tàu ngầm Mini sát thủ của Việt Nam làm Trung...

Ch.ết mẹ Trung Quốc rồi Việt Nam n.ắm T.Ử HUYỆT này trong tay TQ chạy đâu cho thoát

Ch.ết mẹ Trung Quốc rồi Việt Nam n.ắm T.Ử HUYỆT này trong tay TQ chạy đâu cho thoát | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Việt Nam N.Ổ SÚ.NG chính thức KHAI CHI.ẾN Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam N.Ổ SÚ.NG chính thức KHAI CHI.ẾN Trung Quốc Biển Đông | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Tin hót: Không khí Vũ Văn Tiến trước giờ thi hành án, thật đáng thương hay đáng trách?

Tin hót: Không khí Vũ Văn Tiến trước giờ thi hành án, đáng thương hay đáng trách? - Tin Biển đông 247 xem tại: http://bit.ly/2xWNavj - Tin Quân Sự Việt Nam xem tại: http://bit.ly/2krxVFi ✅ Hãy ĐĂNG KÝ KÊNH để theo dõi video mới nhất tại: http://bit.ly/2xmBYo3 ✅ Hãy Like và Share để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ✅ Hãy Bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của các bạn! ☞ Biển Đông 247 là kênh tin tức quân sự, địa chính trị tổng hợp được chọn lọc từ các báo uy tín trong nước và ngoài nước được...

GIỜ G ĐÃ ĐIỂM Donald Trump ra lệnh T.ấn Công Phủ Đầu Trung Quốc ở Biển Đông-TQ thảm bại nhục nhã

GIỜ G ĐÃ ĐIỂM Donald Trump ra lệnh T.ấn Công Phủ Đầu Trung Quốc Biển Đông-TQ thảm bại nhục nhã | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Việt Nam cương quyết phản đối Trung Quốc ra quyết định cắt đôi Biển Đông

Việt Nam cương quyết phản đối Trung Quốc ra quyết định cắt đôi Biển Đông | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Chấn động Việt Nam b.ắn n.át Q.UÁI T.HÚ 12000 tấn của TQ ở biển Đông

Chấn động Việt Nam b.ắn n.át Q.UÁI T.HÚ 12000 tấn của TQ biển Đông | Hồn Việt “Q.uái t.hú” 12.000 tấn Trung Quốc lần đầu xuống Biển Đông đã bị VN phát hiện. Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+...

KINH NGẠC Lần Đầu Tiên Việt Nam LẬT BÀI NGỬA Dùng Ấn Độ Công Pha' Đường Lưỡi Bò

KINH NGẠC Lần Đầu Tiên Việt Nam LẬT BÀI NGỬA Dùng Ấn Độ Công Pha' Đường Lưỡi Bò | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Việt Nam ồ ạt chuyển t.ên l.ửa ra Trường Sa Trung Quốc sợ hãi họp khẩn

Việt Nam ồ ạt chuyển t.ên l.ửa ra Trường Sa Trung Quốc sợ hãi họp khẩn | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Các nước Châu Á có Ngưỡng mộ Quân Đội Việt Nam?

-Các nước Châu Á có Ngưỡng mộ Quân Đội Việt Nam? Các nước Đông Nam á đánh giá như thế nào về quân đội Việt Nam, và trong bảng tổng sắp các quân đội Đông Nam á thì Việt Nam đứng Vị trí nào khi rất nhiều nước trong khu vực có lực lượng quân sự lớn mạnh trang thiết bị quân sự hiện đại. Chúng ta cùng theo dõi video sau đây để hiểu rõ hơn nhé. -Kênh Biển Đông Today cập nhập những thông tin bổ ích về chính trị,xã hội và tình hình biển đông mới nhất...

Cả thế giới Sốc TIN VUI của Việt Nam lại là TIN BUỒN của Trung Quốc

Cả thế giới Sốc TIN VUI của Việt Nam lại là TIN BUỒN của Trung Quốc | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Toàn cảnh Biển Đông 22/11: Vũ khí Mỹ ồ ạt về Việt Nam trị Trung Quốc bảo vệ Biển Đông

Toàn cảnh Biển Đông 22/11: Vũ khí Mỹ ồ ạt về Việt Nam trị Trung Quốc bảo vệ Biển Đông | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Toàn cảnh Biển Đông 21/11: Việt Nam th.ủ Siêu Vũ Khí Uy Trùm Biển Đông Trung Quốc vãi linh hồn

Toàn cảnh Biển Đông 21/11: Việt Nam th.ủ Siêu Vũ Khí Uy Trùm Biển Đông Trung Quốc vãi linh hồn | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Tướng Việt Nam tuyên bố khai chiê'n Trung Quốc nhục nhã bỏ chạy toán loạn

Tướng Việt Nam tuyên bố khai chiê'n Trung Quốc nhục nhã bỏ chạy toán loạn | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Kh.ốn n.ạn Mỹ qu.ay lư.ng X.Ú.I Trung Quốc đ.á.nh Việt Nam- VN l.âm ng.uy

Kh.ốn n.ạn Mỹ qu.ay lư.ng X.Ú.I Trung Quốc đ.á.nh Việt Nam- VN l.âm ng.uy | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Trung Quốc trợn tròn mắt Việt Nam hành động NÓNG ở Hoàng Sa

Trung Quốc trợn tròn mắt Việt Nam hành động NÓNG Hoàng Sa | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Ai mà ngờ Mỹ BIẾU KHÔNG Việt Nam Siêu Vũ khí Hủ.y Di.ệt Trị TQ ở Biển Đông sau APEC 2017

Ai mà ngờ Mỹ BIẾU KHÔNG Việt Nam Siêu Vũ khí Hủ.y Di.ệt Trị TQ Biển Đông sau APEC 2017 | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Trung Quốc trợn tròn măt khi Việt Nam bất ngờ có hành động g.ây chi.ến này ở Biển Đông

Trung Quốc trợn tròn măt khi Việt Nam bất ngờ có hành động g.ây chi.ến này Biển Đông | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

Tin Biển Đông Nổi Bật Trưa 15/11 Việt Nam Quyết Định Để Hoa Kỳ Siết Chặt Biển Đông Ngăn Chặn TQ

Tag#tintuconline365,#tintuconline,#tintucbiendong,#biendongvietnam,#bantinbiendong,#24hbiendong ➤ Các bạn đang xem: Tin Biển Đông Nổi Bật Trưa 15/11Việt Nam Quyết Định Để Hoa Kỳ Siết Chặt Biển Đông Ngăn Chặn TQ :https://www.youtube.com/watch?v=qBxXcpMBm-s&feature=youtu.be ● Video liên quan: -) Sau Chuyến Công Du Tới Bắc Kinh TT Donald Trump Phát Hiện Tham Vọng Mới Của Trung Quốc :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=azAwvMxtum8 -) TIN BIỂN ĐÔNG - Mỹ Khoe Sức Mạnh Tàu Chiến Hơn 4 Tỷ USD Trung Quốc Biết Lấy Gì Mà Trống Đỡ :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=YjFjMimjBbQ -) TIN BIỂN ĐÔNG - Bất Ngờ Khi Trung Quốc Lôi Kéo Nga ĐỂ THỰC HIỆN ÂM MƯU DỄ DÀNG HƠN :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Cvm2tJeaqok -) Tin Biển ĐÔng Nổi Bật Sau Chuyến Thăm...

TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 25/11: TIN KHẨN CẤP TQ THẢM BẠI KHI VN BẤT NGỜ LÀM ĐIỀU NÀY Ở BIỂN ĐÔNG

TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 25/11: TIN KHẨN CẤP TQ THẢM BẠI KHI VN BẤT NGỜ LÀM ĐIỀU NÀY Ở BIỂN ĐÔNG TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 25/11: TIN KHẨN CẤP TQ THẢM BẠI KHI VN BẤT NGỜ LÀM ĐIỀU NÀY Ở BIỂN ĐÔNG TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 25/11: TIN KHẨN CẤP TQ THẢM BẠI KHI VN BẤT NGỜ LÀM ĐIỀU NÀY Ở BIỂN ĐÔNG

Toàn cảnh Biển Đông 20/11: Trung Quốc nuốt trọn Biển Đông vào giữa năm sau, Tướng VN khẳng đinh

Toàn cảnh Biển Đông 20/11: Trung Quốc nuốt trọn Biển Đông vào giữa năm sau, Tướng VN khẳng đinh | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/

TỨC NƯỚC VỠ BỜ Việt Nam b.ắn n.át Kho V.ũ Kh.í Nổi của Trung Quốc ở Trường Sa

TỨC NƯỚC VỠ BỜ Việt Nam b.ắn n.át Kho V.ũ Kh.í Nổi của Trung Quốc Trường Sa | Hồn Việt Việt Nam - mảnh đất địa linh nhân kiệt . Từ xa xưa với truyền thống hào hùng hàng ngàn năm . Mảnh đất hình chữ S luôn đứng vứng trước mọi thế lực thù địch . Hãy phấn đấu để xây dựng Việt Nam thật phát triển cả về kinh tế và văn hóa . Đăng ký kênh ( Vì nó hoàn toàn miễn phí ) : https://goo.gl/280OVi G+ : https://aboutme.google.com/b/109141612624012286812/