Video player loading...
 
[Tập 31] - Lật mặt Kẻ đeo mặt nạ
[Tập 31] - Lật mặt Kẻ đeo mặt nạ
[Tập 31] - Lật mặt Kẻ đeo mặt nạ

[Tập 31] - Lật mặt Kẻ đeo mặt nạ - Long Thần Hội Đấu

Long Thần Hội Đấu
Videos: 42
Subscriber: 9,444
Views: 5,271,568
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Long Thần Hội Đấu - phát sóng trên kênh Bibi vào lúc 17h00 từ ngày 20/3/2017. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

Video description
[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 31] - Lật mặt Kẻ đeo mặt nạ

Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017.
Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu.
Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 090 222 1723
Website: vuioilavui.vn
Fanpage: facebook.com/longthanhoidau
hoặc facebook.com/vuioilavuivn
[Tập 32] - Sharik ánh sáng và Sharik bóng đêm

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 32] - Sharik ánh sáng và Sharik bóng đêm Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 37] - Bóng ma Hắc Ma Tướng bao trùm thành phố

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 37] - Bóng ma Hắc Ma Tướng bao trùm thành phố Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 34] - Sức mạnh của đội Ma thuật

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 34] - Sức mạnh của đội Ma thuật Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 36] - Sức mạnh của tập thể, Tiến lên đội ma thuật

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 36] - Sức mạnh của tập thể, Tiến lên đội ma thuật Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 35] - Đội ma thuật chống lại bóng tối

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 35] - Đội ma thuật chống lại bóng tối Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 33] - Anh hùng giải cứu Mỹ nhân

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 33] - Anh hùng giải cứu Mỹ nhân Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 15] - Genkai thất bại !!!!

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 15] - Genkai thất bại !!!! Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 26] - Genkai đụng độ bóng ma Sharik

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 26] - Genkai đụng độ bóng ma Sharik Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 29] - Tiến lên Hỏa Long Vương !!!

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 29] - Tiến lên Hỏa Long Vương !!! Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 30] - Khám phá nguồn sức mạnh bóng tối

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 30] - Khám phá nguồn sức mạnh bóng tối Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

Thi Đấu 4 Con Quay Ma Thuật - Long Thần Hội Đấu - Review Đồ Chơi

Thi Đấu 4 Con Quay Ma Thuật - Long Thần Hội Đấu - Review Đồ Chơi - Như đã hứa thì hôm nay #Sói - Review đồ chơi sẽ làm video về thi đấu 4 con quay ma thuật để các bạn cùng xem. Các bạn xem nhớ Thích và Đăng Ký kênh của mình nha. - 4 Con quay của ngày hôm nay là : + Hỏa Long Vương - Tấn Công Chủ Lực + Hắc Ma Tướng - Tấn Công Cận Chiến + Lam Thiên Sư - Tấn Công Phép Thuật + Độc Giác Mã - Phòng Ngự Phản Công **LH ĐẶT HÀNG : 0968.016.116

[Tập 27] - Tấn công nhanh nhẹn Sư Tử săn mồi

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 27] - Tấn công nhanh nhẹn Sư Tử săn mồi Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

Long Thần Hội Đấu | Phượng hoàng lửa quyết đấu con quay hợp thể | Saubom toys review

Long Thần Hội Đấu | Phượng hoàng lửa quyết đấu con quay hợp thể | Saubom toys review Đăng ký kênh SauBom Toys Review để là người đầu tiên theo dõi các video mới nhất: https://goo.gl/JSOu4C Cảm ơn các bạn đã theo dõi video! Thanks For Watching! Theo dõi kênh SauBom Toys Review: - Website: saubom.com - G+ SauBom Toys Review: https://goo.gl/HeZ4uS - Kênh SauBom Toys Review: https://goo.gl/NshRCs - Facebook: https://www.facebook.com/SauBomToysReview Danh sách phát: SauBom Toys Review: https://goo.gl/AScu4P NADO Phong thần hỏa chiến bản nâng cấp tay quay: https://goo.gl/YuDlVs Đồng hồ siêu nhân Ben Ten | Ben 10: https://goo.gl/F9y6jk Chiến xa...

Chiến Long Xạ Thủ - Rồng Đỏ Bão Lửa Siêu Cấp - Vua Đồ Chơi

Xem chọn bộ CHIẾN LONG XẠ THỦ tại đây https://thegioituoitho.com/chien-long-xa-thu Chiến Long Xạ Thủ - Rồng Đỏ Bão Lửa Siêu Cấp - Vua Đồ Chơi Chiến long xạ thủ bóc hộp rồng đỏ bão lửa siêu cấp https://www.youtube.com/user/thegioituoitho

[Tập 16] - Giải đấu Long Thần Hội Tụ

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 16] - Giải đấu Long Thần Hội Tụ Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 24] - Quá khứ của Yat và Helen

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 24] - Quá khứ của Yat và Helen Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 12] - Sharik cậu là ai ?

[Long Thần Hội Đấu] - [ Tập 12] - Sharik cậu là ai ? Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. ĐẶC BIỆT VÀO NGÀY 28/5 CHÚNG TA SẼ CÓ GIẢI ĐẤU LONG THẦN HỘI TỤ TẠI TẦNG 1 LOTTE DEPARTMENT 54 LIỄU GIAI Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

Chiến Long Xạ Thủ | Tập 01 : Xạ Thủ Kế Thừa Ước Mơ - Phim hoạt hình mới nhất 2017

★★★ Vương Quốc Đồ Chơi MYKINGDOM ★★★ Chiến Long Xạ Thủ - Battle Disk | Phim hoạt hình mới nhất năm 2017 Tập 01 : Xạ Thủ Kế Thừa Ước Mơ Câu chuyện về nhóm bạn nhỏ sống tại một hành tinh được gọi là Hành tinh linh thú. Nơi đây, liên tục diễn ra những Đấu trường thiện xạ với các trận đấu kịch liệt tranh giành chiến luân giữa các chiến binh linh thú. Mỗi bạn nhỏ Hỏa Hỏa, Quang Quang, Hàn Hàn… đều sở hữu cho mình một linh thú với khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ như: Rồng...

[Tập 1] - Hỏa Long Vương xuất hiện!

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 1] - Gale đã gặp Hỏa Long Vương như thế nào? Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 14] - Tiềm Ảnh Ngư ứng cứu

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 14] - Tiềm Ảnh Ngư ứng cứu Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 18] - Thực lực của Sharik

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 18] - Thực lực của Sharik Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 - T6 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn

[Tập 4] - Những cuộc đối đầu!

[Long Thần Hội Đấu] - [Tập 4] - Những cuộc đối đầu! Phát sóng vào 17h-17h30 các ngày từ T2 - T6 trên kênh Bibi từ 20/3/2017. Phát phim vào ngày T4 hàng tuần trên channel Long Thần Hội Đấu. Mọi hình ảnh liên quan đến bộ phim Long Thần Hội Đấu thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Đào Gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 090 222 1723 Website: vuioilavui.vn Fanpage: facebook.com/longthanhoidau hoặc facebook.com/vuioilavuivn