Video player loading...
 
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma

[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma - MYSU - Thy Thanh Pham

MYSU - Thy Thanh Pham
Videos: 294
Subscriber: 0
Views: 18,436,410
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Kênh MYSU - THYTHANHPHAM là nơi giao lưu,chia sẻ những câu chuyện tâm linh có thật.Giải đáp thắc mắc một cách thấu đáo nhất cho tất cả mọi người.Hãy cùng kênh MYSU dựng xây,đúc kết những bài học trong từng câu chuyện được chia sẻ từ các bạn khắp nơi gởi về. Kênh MYSU kể lại những câu chuyện Ma của gia đình bạn bè và những câu chuyện của tất cả các bạn từ khắp nơi gởi về.Những câu chuyện tâm linh có thật nhằm thỏa trí tò mò của các bạn muốn tìm hiểu về thế giới ma – quỷ.

Video description
Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 234 bị ma cào...

------ Kênh MYSU :
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật
Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả
---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO :
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Trang web https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Facebook https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
[ Tập 235 ] - Xác người dưới chậu Mai

Chuyện ma có thật của Thy Tyhanh Pham,tập 235 ma con nít.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 241 ] - Vong hồn Mẹ,đi bia ôm gặp ma

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 241 người đàn bà trong mơ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 233 ] - Chuyện ma ở Vĩnh Long,người Mẹ,nói bậy gặp nạn!

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 233 chuyện ma ở Vĩnh Long... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 239 ] - Chuyện ma ở Quảng Nam,hồn ma người thanh niên chết đường

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 239 vong linh ở bệnh viện Núi Lỡ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 236 ] - Chuyện ma ở Bình Dương,chuyện ma ở Long An

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 236 ma theo trong bệnh viện 512 giường... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 240 ] Chuyện ma ở Cà Mau,ma trong trại gỗ

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 240 hồn ma người đàn bà trong trại gỗ.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 219 ] - Hồn ma cô dâu bị chặt xác,quỷ nanh dài

Chuyện ma có thật tập 219 của Thy Thanh Pham. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 238 ] - Chuyện ma ở Malaysia,Duyên Âm

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 238 gặp ma ở trường học... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 129 ] - Ngôi nhà có 9 người chết,kì tích về đức tin,chuyện ma đưa võng..

------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw/videos Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFidnbf9RIfCxdrhmJ0AkIA/videos Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 237 ] - Chuyện ma ở Quận 8,Đồng Nai

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 237 chuyện ma ở Chùa Nghèo Đồng Nai... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 69 ] - Hồn ma người Mẹ chồng,Quỷ vô thường...

Lịch kể chuyện ---- Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQz... Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện Liêu Trai Chí Dị ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 103 ] - Hồn ma người anh treo cổ,quỷ cụt chân

Chuyện ma có thật của nhiều bạn được kể lại ----- Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw/videos Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFidnbf9RIfCxdrhmJ0AkIA/videos Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 229 ] - Trò chơi gọi hồn

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 229 nói bậy ma theo ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

Ở hiền mà chẳng gặp lành? Vì sao rất nhiều người thiện lương lại luôn sống trắc trở, long đong?

Chả lẽ ông Trời không công bằng khi: Ở hiền mà chẳng gặp lành? Vì sao rất nhiều người thiện lương lại luôn sống trắc trở, long đong? Tất cả đều do luật nhân quả mà ra. Vậy nên cần hành thiện, tích đức mới mong sớm ngày trả hết nghiệp báo của mình. Xem thêm nhiều video hay khác tại đây trên Kênh Tin Nổi Bật https://www.youtube.com/channel/UCjS0MKznI3_ZRxH5RxAu2Pw ▶ Bấm nút “ Đăng ký” để không bỏ lỡ những Video hay nhất trên kênh chúng tôi nhé Cám ơn các bạn đã theo dõi.

[ Tập 232 ] - Ma trêu trong bệnh viện,chuyện lạ ở Lấp Vò - ĐThap,gặp ma trên Q-Lộ 20

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 232 chuyện lạ tại Lấp Vò------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 172 ] - Hồn ma người vợ bị giết,chuyện ma ở BV Châu Đốc

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 172 hồn ma cô huýnh..... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 183 ] - Vong hồn người nữ thắt cổ,chuyện ma tại Đồng Nai,Hậu Giang

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 183 vong hồn người con gái thắt cổ ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 131 ] - Tà ma ngoại đạo

Vụ e kể bà chế đợt trước nó hẹn ks cởi đồ bịt mắt soi rồi bú cho ra tinh bắt bọn này uống ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw/videos Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFidnbf9RIfCxdrhmJ0AkIA/videos Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 230 ] - Ma bịt mắt,Hồn ma người Cha

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 230 bị ma bịt mắt... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 153 ] - Hai người chết oan ở Long An,chuyện ma ở Mỹ

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập hôm nay là tập 153..... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 203 ] - Chuyện ma ở nhà trọ,ma ở Đà Lạt

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 203... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

Huỳnh Phụng kể chuyện ma có thật khi đi Đà Lạt

Huỳnh Phụng kể chuyện ma có thật khi đi Đà Lạt _Ace xem thấy được Like và Subrice ( đăng ký ) kênh giúp mình có thêm động lực https://www.youtube.com/channel/UCFAHlbsrryVMF_EO_C7hdIw ?sub_confirmation=1 _VIdeo được bản quyền thuộc kênh. không lấy bất cứ trang nào