Video player loading...
 
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma

[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma - MYSU - Thy Thanh Pham

MYSU - Thy Thanh Pham
Videos: 338
Subscriber: 0
Views: 22,281,438
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Kênh MYSU - THYTHANHPHAM là nơi giao lưu,chia sẻ những câu chuyện tâm linh có thật.Giải đáp thắc mắc một cách thấu đáo nhất cho tất cả mọi người.Hãy cùng kênh MYSU dựng xây,đúc kết những bài học trong từng câu chuyện được chia sẻ từ các bạn khắp nơi gởi về. Kênh MYSU kể lại những câu chuyện Ma của gia đình bạn bè và những câu chuyện của tất cả các bạn từ khắp nơi gởi về.Những câu chuyện tâm linh có thật nhằm thỏa trí tò mò của các bạn muốn tìm hiểu về thế giới ma – quỷ.

Video description
Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 234 bị ma cào...

------ Kênh MYSU :
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật
Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả
---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO :
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Trang web https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Facebook https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
[ Tập 235 ] - Xác người dưới chậu Mai

Chuyện ma có thật của Thy Tyhanh Pham,tập 235 ma con nít.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 233 ] - Chuyện ma ở Vĩnh Long,người Mẹ,nói bậy gặp nạn!

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 233 chuyện ma ở Vĩnh Long... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 232 ] - Ma trêu trong bệnh viện,chuyện lạ ở Lấp Vò - ĐThap,gặp ma trên Q-Lộ 20

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 232 chuyện lạ tại Lấp Vò------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 236 ] - Chuyện ma ở Bình Dương,chuyện ma ở Long An

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 236 ma theo trong bệnh viện 512 giường... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 230 ] - Ma bịt mắt,Hồn ma người Cha

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 230 bị ma bịt mắt... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 229 ] - Trò chơi gọi hồn

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 229 nói bậy ma theo ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 170 ] - Chuyện Ma có Thật Ở Đồng Nai , Bạc Liêu. Q6 và CaLiForNia.

Đây là những câu chuyện ma có thật của các bạn ở khắp nơi đã gửi về cho Thy Thanh Pham ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 -3- 4 -5 - 6-7 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 219 ] - Hồn ma cô dâu bị chặt xác,quỷ nanh dài

Chuyện ma có thật tập 219 của Thy Thanh Pham. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 195 ] - Ma nữ rừng cao su

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 195 ma nữ không đầu .... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 280 ] - Chuyện ma ở Gia Lai

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 280 quỷ không đầu... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 153 ] - Hai người chết oan ở Long An,chuyện ma ở Mỹ

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập hôm nay là tập 153..... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 231 ] - Chuyện ma theo tại Sóc Trăng

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 231 ma theo khi đi ngoài đường..... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 241 ] - Vong hồn Mẹ,đi bia ôm gặp ma

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 241 người đàn bà trong mơ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 239 ] - Chuyện ma ở Quảng Nam,hồn ma người thanh niên chết đường

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 239 vong linh ở bệnh viện Núi Lỡ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 284 ] - Hồn ma bị ếm

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 284 chuyện ma trường THCS Tóc Tiên - BRVT------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 237 ] - Chuyện ma ở Quận 8,Đồng Nai

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 237 chuyện ma ở Chùa Nghèo Đồng Nai... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 132 ] - Hồn ma cô gái đòi mặt ....

cô ơi con xem nhìu clip of cô con thích nghe cô kể lm hóng tới ngày để được coi con kể cô nghe 1 câu chuyện thật 100% của gia đình con . ông bà nội con có 2 người con ba con với cô ba con khi cô 3 sinh em bé đầu lòng thì về nhà mẹ ruột ở cho cứng cỏi rồi về nhà chồng thì cô 3 định ở 1 tháng từ nhỏ tới lớn con quen ngủ với bà nội ngủ 1 mình thì sợ ma tại nghe ngta nhát thì sợ chứ con...

[ Tập 282 ] - Ma trong trại giam Chí Hòa

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập ma trong khách sạn Quận 7 .. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 199 ] - Chuyện ma ở Nghệ An,ma nhập,ma trêu

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 199 ma chọc ở Nghệ An... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 242 ] - Chuyện ma ở Vũng Tàu,chiếc áo ma

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 242 chuyện ma ở Châu Đốc.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 133 ] - Cô gái chết trôi....

Chuyện ma có thật 134 ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu