Video player loading...
 
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma
[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma

[ Tập 234 ] - Người đàn bà có sừng,vết cào ma - MYSU - Thy Thanh Pham

MYSU - Thy Thanh Pham
Videos: 442
Subscriber: 0
Views: 31,820,535
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Kênh MYSU - Thy Thanh Pham,kênh kể chuyện ma dạo khắp thế giới,ở đâu có người Việt thích chuyện ma - ở đó có teammysu

Video description
Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 234 bị ma cào...

------ Kênh MYSU :
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật
Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả
---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO :
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Trang web https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Facebook https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
[ Tập 235 ] - Xác người dưới chậu Mai

Chuyện ma có thật của Thy Tyhanh Pham,tập 235 ma con nít.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 244 ] - Vong hồn cô gái chết do phá thai,cầu hồn

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 244 cầu hồn... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 219 ] - Hồn ma cô dâu bị chặt xác,quỷ nanh dài

Chuyện ma có thật tập 219 của Thy Thanh Pham. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 133 ] - Cô gái chết trôi....

Chuyện ma có thật 134 ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 236 ] - Chuyện ma ở Bình Dương,chuyện ma ở Long An

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 236 ma theo trong bệnh viện 512 giường... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 250 ] - Vong dữ trong nhà hoang,thề độc,cầu cơ.

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 250 dại dột chơi cầu cơ.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 269 ] - Nhà trọ ma quận Tân Phú,búp bê kì lạ,ma cụt giò BV 175

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 269 búp bê ma kì lạ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 257 ] - Quỉ áo tím

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 257... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 229 ] - Trò chơi gọi hồn

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 229 nói bậy ma theo ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 253 ] - Ma đòi cưới vợ,người chị kiếp trước

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 253 quỷ hút máu... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 242 ] - Chuyện ma ở Vũng Tàu,chiếc áo ma

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Pham,tập 242 chuyện ma ở Châu Đốc.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 282 ] - Ma trong trại giam Chí Hòa

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập ma trong khách sạn Quận 7 .. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu

[ Tập 291 ] - Bức tranh ma quái

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 291 đồ cũ ở Goodwill.. ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu Fanpage : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/

[ Tập 241 ] - Vong hồn Mẹ,đi bia ôm gặp ma

Chuyện ma có thật của Thy Thanh Phạm,tập 241 người đàn bà trong mơ... ------ Kênh MYSU : https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Thứ 2 - 4 - 6 kể chuyện ma có thật Thứ 3 - 5 - 7 kể truyện ma của nhiều tác giả ---- Kênh MYSU - TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : https://www.youtube.com/channel/UCFid... Thứ 3 - 5 - 7 kể chuyện Nhân Quả,tiền kiếp của Đức Phật Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Trang web http://thythanhpham.com/ Facebook https://www.facebook.com/ho.mysu