Video player loading...
 
Sống sót khi máu đã về 0, chuyện quái gì thế ? - Series Liên Minh ảo tung trảo
Sống sót khi máu đã về 0, chuyện quái gì thế ? - Series Liên Minh ảo tung trảo
Sống sót khi máu đã về 0, chuyện quái gì thế ? - Series Liên Minh ảo tung trảo

Sống sót khi máu đã về 0, chuyện quái gì thế ? - Series Liên Minh ảo tung trảo - NOT HE2LKE

NOT HE2LKE
Videos: 174
Subscriber: 57,212
Views: 36,985,606
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Oắt dít sít và hép phăn... ツ

Video description
Sống sót khi máu đã về 0, chuyện quái gì thế ? - Series Liên Minh ảo tung trảo
Cre
✍Significant Sion
https://www.youtube.com/channel/UCZiM8kLfgRQ-1FoEfDaqjrA
✍kostas o ultra
https://www.youtube.com/channel/UCZiM8kLfgRQ-1FoEfDaqjrA
...

Your name is not here, please tell me https://www.youtube.com/channel/UCZiM8kLfgRQ-1FoEfDaqjrA

► If you notice an issue in the title or description or cres for a play / music, please message me.
https://www.youtube.com/channel/UCZiM8kLfgRQ-1FoEfDaqjrA

♬Music NHạc nhẽo bạn nào biết thì bình luận, nếu đúng mình sẽ ghim lại

Lại bắt gặp một pha xử lí IQ không đếm nổi của thánh Pantheon - Series Liên Minh Bất bại #2

Lại bắt gặp một pha xử lí IQ không đếm nổi của thánh Pantheon - Series Liên Minh Bất bại #2 Credit ✍QUMA GLISTAR https://www.youtube.com/user/QUMAGLISTAR19 ✍One Kappa Man https://www.youtube.com/channel/UCVtHiGGq_p3H497S63REj4A ✍ScrubNoob LoL https://www.youtube.com/channel/UChchKMJe-ROGuFvKwvu9Fvw ✍Quixiloy https://www.youtube.com/channel/UCmtdVdPPmJ4BDvK5AuS2HnQ ✍Bokee https://www.youtube.com/channel/UCANZNzqSXEDmRiTHdtuTqew ✍SPARTenacious https://www.youtube.com/channel/UCilHAucBitTm1w4fvWtwYcA ✍Raul guerrillla1 https://www.youtube.com/channel/UCu-vtmWBMhEpFacl4SdA70Q ✍Faker https://www.twitch.tv/faker ANd More... ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo sẽ cập nhật tại trang FB nhé link đây https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ♪

Rồng nằm ngủ quên dưới trụ, BoxBox 12 máu - Bản tin Lol 777

Rồng nằm ngủ quên dưới trụ, BoxBox 12 máu - Bản tin Lol 777 Credit✍ ►boxbox►https://www.twitch.tv/boxbox ►XxPIMPEDFLYYERxX►https://www.youtube.com/user/XxPIMPEDFLYYERxX/videos ► Sneaky ► https://www.twitch.tv/c9sneaky ► Doublelift ► https://www.twitch.tv/doublelift ►neologueftw►https://www.twitch.tv/neologueftw ► Shiptur ► https://www.twitch.tv/shiphtur ►ipav999►https://www.twitch.tv/ipav999 ►zerotoast►https://www.twitch.tv/zerotoast ►summonersinnlive1►https://www.twitch.tv/summonersinnlive1 ►mrsoraplus►https://www.twitch.tv/mrsoraplus ►DominGo►https://www.twitch.tv/DominGo ►Alderiate►https://www.twitch.tv/Alderiate ►Akrinuss►https://www.twitch.tv/Akrinuss ►AdamKissAK►https://www.twitch.tv/AdamKissAK ►megatonofficial►https://www.twitch.tv/megatonofficial 😍Girls - Gai ►midahri►https://www.twitch.tv/midahri ►QueenB_LoL►https://www.twitch.tv/QueenB_LoL ►ahrinyan►https://www.twitch.tv/ahrinyan Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music - Nhac ♪ Unison - Aperture [NCS Release] ♪ Tonyz - Road So Far (Inspired By Alan Walker ) [NCS Release] ♪ Tobu & Syndec - Dusk [NCS Release]

Có gì Hot trên Stream hôm nay ? - Bản tin lol 777

Hot trên Stream hôm nay ? - Bản tin lol 777 Credit✍ 0:14 gripex90 0:48 Cowsep 1:05 Jankos 1:20 alexich 1:42 hasahasaking 2:16 sedrion2 2:45 Doublelift 3:01 Boxbox 3:26 hanssama 3:50 lck1 4:55 unlckyme 5:55 Yassuo 6:15 Becca 6:32 Dekar173 7:56 Yoda 8:40 Strompest (youtube channel) 9:03 alexemusandelexa 9:26 amouranth 😍 9:59 V_nllpe (youtube channel) ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music Nhạc ♪ [Trap] Annabel Jones - Magnetic (AObeats Remix).mp3 ♪ Alan Walker - Faded (Naron Remix) [NCS Release].mp3 ♪ Fransis Derelle - Fly (feat. Parker Pohill) [NCS Release].mp4

Faker lại tha chết đối thủ, 100 triệu Donate cho nữ streamer - bản tin lol 777

Faker lại tha chết đối thủ, 100 triệu Donate cho nữ streamer - bản tin lol 777 Credit✍ ►https://www.twitch.tv/cowsep ► https://www.twitch.tv/lol_crown/videos/all ►https://www.twitch.tv/boxbox ► https://www.twitch.tv/yassuo ► https://www.twitch.tv/bunnyfufuu ► https://www.twitch.tv/voyboy ► https://www.twitch.tv/trick2g ► https://www.twitch.tv/tsm_bjergsen ► https://www.twitch.tv/kaypealol ► https://www.twitch.tv/nightblue3 ► https://www.twitch.tv/faker ► https://www.twitch.tv/bang ► https://www.twitch.tv/scarra ► https://www.twitch.tv/imls ► https://www.twitch.tv/wingsofdeath ► https://www.twitch.tv/anniebot ► https://www.twitch.tv/loltyler1 ► https://www.twitch.tv/emiru ► https://www.twitch.tv/froggen ► https://www.twitch.tv/shiphtur ► https://www.twitch.tv/destiny ► https://www.twitch.tv/pinkwardlol... ► https://www.twitch.tv/gripex90 ► https://www.twitch.tv/grossgore ► https://www.twitch.tv/kamikat 😍Girls - Gái ► https://www.twitch.tv/riyuuka/videos/all ►https://www.twitch.tv/anaplaying ►https://www.twitch.tv/rockid1818 ►https://www.twitch.tv/ Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music ♪ Uplink & Jason Gewalt - Euphoria...

Peanut cướp Baron ngay trước mặt Cho'Gath - Qúa nhiều Gái xinh Stream hôm nay - Bản tin lol 777

Peanut cướp Baron ngay trước mặt Cho'Gath - Qúa nhiều Gái Stream hôm nay - Bản tin lol 777 Credit✍ ► https://www.twitch.tv/ogn_lol/clips ►https://www.twitch.tv/boxbox ► https://www.twitch.tv/c9sneaky ► https://www.twitch.tv/koreanpride12/clips ► https://www.twitch.tv/tsm_dyrus ► https://www.twitch.tv/yassuo ► https://www.twitch.tv/gosu ► https://www.twitch.tv/bunnyfufuu ► https://www.twitch.tv/YoDa ... 😍Girls - Gái ► https://www.twitch.tv/pokimane ►https://www.twitch.tv/leejuju ►https://www.twitch.tv/rockid1818 ►https://www.twitch.tv/ahrinyan/videos ►https://www.twitch.tv/beyou0728/clips ... Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music ♪Chime & Adam Tell - Whole [NCS Release].mp3 ♪ Dropouts - Unity (feat. Aloma Steele) [NCS Release].mp3 ♪ David Bulla - Unexpected [NCS Release].mp3

Game Thủ Đào hoa nhất, Cowsep có rất nhiều chuột - Bản tin Lol 777

Game Thủ Đào hoa nhất, Cowsep có rất nhiều chuột - Bản tin Lol 777 Credit✍ ►https://www.twitch.tv/cowsep ►https://www.twitch.tv/marines_optimus ►https://www.twitch.tv/boxbox ► https://www.twitch.tv/c9sneaky ► https://www.twitch.tv/fate_twisted_na ► https://www.twitch.tv/tsm_dyrus ► https://www.twitch.tv/yassuo ► https://www.twitch.tv/gosu ► https://www.twitch.tv/bunnyfufuu ►https://www.twitch.tv/LPGjustJohnny ►https://www.twitch.tv/LLStylez ► https://www.twitch.tv/Overpow ► https://www.twitch.tv/svepi123 ► https://www.twitch.tv/foggedftw2 ► https://www.twitch.tv/eclypsiatvlol ► https://www.twitch.tv/Coscuuu ► https://www.twitch.tv/YoDa ► https://www.twitch.tv/doublelift ► https://www.twitch.tv/imaqtpie ► https://www.twitch.tv/iwilldominate ► https://www.twitch.tv/voyboy ► https://www.twitch.tv/trick2g ► https://www.twitch.tv/tsm_bjergsen ► https://www.twitch.tv/kaypealol ► https://www.twitch.tv/nightblue3 ► https://www.twitch.tv/faker ► https://www.twitch.tv/bang ► https://www.twitch.tv/scarra ► https://www.twitch.tv/imls ► https://www.twitch.tv/wingsofdeath ► https://www.twitch.tv/anniebot ► https://www.twitch.tv/loltyler1 ► https://www.twitch.tv/emiru ► https://www.twitch.tv/froggen ► https://www.twitch.tv/shiphtur ► https://www.twitch.tv/destiny ► https://www.twitch.tv/pinkwardlol... ► https://www.twitch.tv/gripex90 ► https://www.twitch.tv/grossgore ► https://www.twitch.tv/kamikat 😍Girls - Gái ► https://www.twitch.tv/pokimane ►https://www.twitch.tv/anaplaying ►https://www.twitch.tv/rockid1818 ►https://www.twitch.tv/ Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or...

U.R.F 2017 Trở Lại - Những Pha Xử Lí Đi Vào Lòng Người Trong Liên Minh Huyền Thoại

Giúp mình đạt 50.000 Subscribe tại đây : https://goo.gl/eL4v71 ----------------------------------------------------- - Fanpage : https://goo.gl/pViBup - Music : 1. Alan Walker - Faded 2. Alan Walker - Alone Remix 3. Amadeus - Legendary - ♫ Copyright Free Music 4. Different Heaven & EH!DE - My Heart [ NCS ] --------------------------------------------------------------- ➨Đối với bất kỳ vấn đề Bản quyền liên qua đến Video xin vui lòng gửi Email tới trollgamer466@gmail.com Cảm ơn! ẤN SUBSCRIBE NGAY ĐỂ THEO DÕI! ➨ Đăng ký kênh của XEM LIÊN MINH nhé : ╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱ ╱╱┃┃╱╱╱┳╱┓┳╭┫┳┓ ▉━╯┗━╮╱┃╱┃┣┻╮┣╱ ▉┈┈┈┈┃╱┻┛┛┻╱┻┻┛ ▉╮┈┈┈┃╱╱╱╱╱╱╱╱╱ ╱╰━━━╯╱╱╱╱╱╱╱╱╱ ➨ Đừng quên BẤM vào nút ĐĂNG KÝ trên kênh XEM LIÊN MINH để cập nhật Video mới nhất nhé ✔ ➨ Chúc các bạn nghe...

Khóc hết nước mắt vì tinh thần đồng đội quá cao cả (tập 3) - Teemo cứu Kog'maw

Khóc hết nước mắt vì tinh thần đồng đội quá cao cả (tập 3) - Teemo cứu Kog'maw Shop Acc LMHT https://www.facebook.com/shoplmht263 Uy tín - Nhanh - Chất lượng ✍ Credit 利京諭 https://www.youtube.com/user/kar98k312 Leon S. Pizza https://www.youtube.com/channel/UCWmkklOrcWiGbXGBJg8q02g Weronas Production https://www.youtube.com/user/andrejmatovih ShakeDrizzle https://www.youtube.com/user/ShakeDrizzle KaLide https://www.youtube.com/channel/UCSreRUB4GY3-k1VwUbxchqQ ... Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo bạn nào biết thì bình luận, nếu đúng mình sẽ ghim lại

Fan cuồng tặng tiền để được nói chuyện "bẩn" với nữ Streamer xinh đẹp - Series Liên Minh ngáo

Fan cuồng tặng tiền để được nói chuyện "bẩn" với nữ Streamer xinh đẹp - Series Liên Minh ngáo Credit 😍Pokimane https://www.twitch.tv/pokimane 😍pink_sparkles https://www.twitch.tv/pink_sparkles 😍nancyplays https://www.twitch.tv/nancyplays 😍maki0710520 https://www.twitch.tv/maki0710520 ✍thaldrinlol https://www.twitch.tv/thaldrinlol 😍honeyliciousss https://www.twitch.tv/honeyliciousss 😍bbalbino https://www.twitch.tv/bbalbino 😍kumiko_kamisama https://www.twitch.tv/kumiko_kamisama ✍darshan https://www.twitch.tv/darshan ✍tsm_dyrus https://www.twitch.tv/tsm_dyrus ✍jankos https://www.twitch.tv/jankos ... Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo bạn nào biết thì bình luận, nếu đúng mình sẽ ghim lại ♪

Xạ thủ có khả năng bắn nát team địch trong 3 giây - LMHT (Lần đầu Drop nhạc)

Xạ thủ, có khả năng, bắn nát, team địch, 3 giây, LMHT, Lần đầu Drop nhạc, Xạ thủ có khả năng, khả năng bắn nát team, nát team địch ----------------------------------------------------------------------------------- Donate : http://unghotoi.com/lmhtlol Nhạc : Intro : Saukura - Yui Horie 1.[Trap] - Razihel Aero Chord - Titans [Monstercat Release] 2. [Trap] - Pegboard Nerds x MisterWives - Coffins [Monstercat FREE Release] 3. [Trap] - Aero Chord - Surface [Monstercat Release] 4. Goblins from Mars - Zelda on Crack (Original Mix) [FREE DOWNLOAD] 5. TheFatRat - Infinite Power! 6. Goblins from Mars - Turf War 2.0 (5000 SUBSCRIBERS SPECIAL!) Fanpage : https://goo.gl/cVRwBC Fb cá nhân (Ai thích thì kb) : https://goo.gl/52AOiR Lời...

Gosu lặp lai 2 pha Băng trụ Giống hệt nhau từng động tác - Bản tin Hot Lol

Gosu lặp lai 2 pha Băng trụ giống hệt nhau từng động tác - Bản tin Hot Lol Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► Yassuo ► https://www.twitch.tv/yassuo ► Gosu ► https://www.twitch.tv/gosu ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music - Nhạc ♪ Lensko - Titsepoken 2015 ♪ Unison - Aperture ♪ Alex Skrindo & Stahl! - Moments

Cho'gath hơn 2 tỷ máu (không chém) cập nhật PBE, sứ giả khe nứt - Series Liên minh Ảo

Cho'gath hơn 2 tỷ máu (không chém) cập nhật PBE, sứ giả khe nứt - Series Liên minh Ảo 😍👍✍ Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo bạn nào biết thì bình luận, nếu đúng mình sẽ ghim lại ♪

Các "thánh né" có cái đầu lạnh như băng và phản xạ khủng khiếp...

Các "thánh né" có cái đầu lạnh như băng và phản xạ khủng khiếp... Image http://zamberz.deviantart.com/art/Katarina-fanart-401791007 ✍Credit Faker https://www.twitch.tv/faker Shiptur https://www.twitch.tv/shiphtur .... Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo bạn nào biết thì bình luận, nếu đúng mình sẽ ghim lại ♪

Các cao thủ Nháo nhác Vì Cho'Gath, Leona, Kayn, Singed trong bản 7.14

Các cao thủ Nháo nhác Vì Cho'Gath, Leona, Kayne, Singed trong bản 7.14 Credit https://www.twitch.tv/boxbox https://www.youtube.com/channel/UCBx3dH3YRZaoSX61vpRG4uw https://www.twitch.tv/doublelift https://www.twitch.tv/trick2g https://www.twitch.tv/yassuo https://www.twitch.tv/scarra https://www.twitch.tv/bieldomaul https://www.twitch.tv/gosu https://www.twitch.tv/dekar173 https://www.twitch.tv/jovironebr https://www.twitch.tv/llstylez https://www.twitch.tv/mafuyumm https://www.twitch.tv/n7gterminator https://www.twitch.tv/MatteoHS https://www.twitch.tv/PeaceInk https://www.twitch.tv/relax3100 https://www.twitch.tv/RFLegendary https://www.twitch.tv/SardocheLol https://www.twitch.tv/singed420 https://www.twitch.tv/SirhcEz https://www.twitch.tv/SmokedByEpic https://www.twitch.tv/tarzaned https://www.twitch.tv/TheLoLTutor https://www.twitch.tv/thelobowhite https://www.twitch.tv/zzyBL Girls https://www.twitch.tv/anastiazia/videos/all https://www.twitch.tv/Emiru https://www.twitch.tv/MaryMaybe ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music - NHac ♪ JJD - Adventure ♪ Razihel - Love U ♪ [Trap] Sylvan Esso - Hey Mami (Big Wild Remix)

Vinh danh tinh thần đồng đội siêu cao cả LMHT(PHần 2)

Vinh danh tinh thần đồng đội siêu cao cả LMHT (Tập 2) ✌Image http://domeano.deviantart.com/art/On-the-look-out-654331362 Credit ✍Gió gió https://www.youtube.com/channel/UC0OponFLd3hCmkWCB8GdCcA ✍TotallyMasterGamer https://www.youtube.com/user/TotallyMasterGamer ✍Divinus Momentum Gaming https://www.youtube.com/channel/UCAWPK431wRN1ZRc2AojuGGg ✍Limitless Support https://www.youtube.com/channel/UCYPbJDrsC6lWh0-ZBLYgl_g ✍Zgonsuo https://www.youtube.com/user/DJZgonZG ✍GraviTea https://www.youtube.com/channel/UCLMy55WzKBd2JFcvpjirtKg ✍Zatuo https://www.youtube.com/channel/UC7hfT7Sm6byjlrF3vNBNGCA✍Lawkyy https://www.youtube.com/channel/UCXDjdfAd4XKOFDPg5_VvGMg ✍eehab samara https://www.youtube.com/channel/UC6ze4JwyRTeu0gR19R4NGxg ✍UrClades https://www.youtube.com/user/UrClades ✍Vebsan https://www.youtube.com/channel/UCdG0EFMWKE4PFa7g99b_iWg ✍ ✍ ✍ ... Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo sẽ cập nhật tại trang FB nhé link đây https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ♪

Tướng mới Ornn có thể Snipe, lên tốc đánh, Cowsep Hốt Penta - Bản tin lol 777

Tướng mới Ornn có thể Snipe, lên tốc đánh, Cowsep Hốt Penta - Bản tin lol 777 Credit✍ ► https://www.twitch.tv/bunnyfufuu ►https://www.twitch.tv/SirhcEz ►https://www.twitch.tv/cowsep ►https://www.twitch.tv/boxbox ► https://www.twitch.tv/gosu ► https://www.twitch.tv/doublelift ► https://www.twitch.tv/imaqtpie ► https://www.twitch.tv/imls ► https://www.twitch.tv/anniebot ► https://www.twitch.tv/Metaphor .. 😍Girls - Gái ► https://www.twitch.tv/pokimane ► https://www.twitch.tv/emiru ►https://www.twitch.tv/RafaelaMastria ►https://www.twitch.tv/ImSoff ►https://www.twitch.tv/chesberryy ►https://www.twitch.tv/amouranth Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music ♪ NIVIRO - You [NCS Release].mp3 ♪ NIVIRO - The Floor Is Lava [NCS Release].mp3 ♪ Raven & Kreyn - So Happy [NCS Official Video].mp3

[Vietsub] Ai Nói Bậy Nhiều Nhất SKT ? - SKT CHUYỆN CHƯA KỂ - #2

Have fun :D Đội quân nhí nhố Đăng kí kênh để tiện theo dõi các video tiếp theo Support SKT and their channel : ▶Official Website : http://www.sksports.net/T1/main.asp ▶Official Twitter : https://twitter.com/sktelecom_t1 ▶Official Facebook : https://www.facebook.com/SKsports.T1 ▶Official Youtube : https://www.youtube.com/user/SKTTeam1st ▶Official Instagram : https://www.instagram.com/lol_sktt1/ ▶Official Weibo: http://www.weibo.com/SKTT1LOL

Khi Faker Nói : Giết Tao Có Đáng Ko ? Hot Girl để mèo lên Ngực - Lol New 777

Khi Faker Nói : Giết Tao Có Đáng Ko ? Hot Girl để mèo lên Ngực - Lol New 777 ✍ Credit ► Faker ► https://www.twitch.tv/faker ► Gosu ► https://www.twitch.tv/gosu ► Shiptur ► https://www.twitch.tv/shiphtur Girls - Các Em gái 😍 https://www.twitch.tv/cawai0147 https://www.twitch.tv/rockid1818 Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music - Nhạc ♪ Alex Skrindo - Jumbo [NCS Release] ♪ Itro x Valcos - Starbound [NCS Release] ♪ LarsM - Lovers [NCS Release]

Một rìu ~ một lít : Đây là cách Draven hốt chiến công đầu

Một rìu ~ 100 máu : Đây là cách Draven hốt chiến công đầu ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo bạn nào biết thì bình luận, nếu đúng mình sẽ ghim lại ♪

15 Combo tốc biến ảo diệu trong Liên Minh Huyền Thoại

Cao thủ iLoda xuất núi và ngay lập tức tung 15 chiêu tốc biến ảo diệu (gần) nhất trong Liên Minh Huyền Thoại để anh em cùng học tập, tham khảo. Hãy cùng ủng hộ series mới này của ESV TV anh em nhé!! ----------------------- Follow ESV TV: Hãy theo dõi các kênh của ESV để đón nhận những thông tin mới nhất về làng game/công nghệ trong nước và thế giới. Fanpage: https://www.facebook.com/vietesports/ Website: http://tv.esports.vn/ Youtube: https://www.youtube.com/c/ESVTVLIVE Email liên hệ: info@esports.vn

Mẹo Miss Fortune tốc biến + Ult hơn 20000 Damage - Series Liên Minh Ảo tung trảo

Mẹo Miss Fortune vừa chạy vừa tốc biến + Ult hơn 20000 Damage - Series Liên Minh Ảo tung trảo 😍Image http://prywinko.tumblr.com/post/157068064138/if-you-like-my-art-please-consider-supporting-me Credit 👉Gymnic https://www.youtube.com/user/Gymnic1997 👉Juan Vasquez https://www.youtube.com/user/CoolSpeedy127 👉Dot_x https://www.youtube.com/channel/UCgXY-9bwk6yM5Am5o7yzm_w 👉SKT T1 Bang https://www.twitch.tv/bang 👉Destiny https://www.twitch.tv/destiny 👉AnshMark https://www.youtube.com/user/anshmehra76 👉IWDominate https://www.youtube.com/channel/UCmEu9Y8nodUV0jvsR9NYLJA https://www.twitch.tv/iwilldominate 👉 👉 ... ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo sẽ cập nhật tại trang FB nhé link đây https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ♪

Faker Tình cờ bắt được con bò lạc, Urgot mới Kéo Thả Kinh người - Tin hot LOl

Faker Tình cờ bắt được con bò lạc, Urgot mới Kéo Thả Kinh người - Tin hot LOl Credit https://www.twitch.tv/imaqtpie https://www.twitch.tv/fate_twisted_na https://www.twitch.tv/pokimane https://www.twitch.tv/yassuo https://www.twitch.tv/faker https://www.twitch.tv/bunnyfufuu Girls😍 https://www.twitch.tv/ahrinyan/videos/all https://www.twitch.tv/pokimane/videos/all https://www.twitch.tv/sara5923/videos/all https://www.twitch.tv/feefa_/videos/all https://www.twitch.tv/aellinis/videos/all https://www.twitch.tv/butterflyouo/videos/all https://www.twitch.tv/aelois/videos/all Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music ♪

Là xui hay ngáo ? Không ai biết, nhưng mà hài là đủ...

Là xui hay ngáo ? Không ai biết, nhưng mà hài... Series Liên Minh Ngáo ??? Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music NHạc nhẽo bạn nào biết thì bình luận, nếu đúng mình sẽ ghim lại ♪

Kỷ lục khủng khiếp feed hàng trăm trận, Thăm khu trại SKT, C9 Sneaky vì sao bị cấm stream

Kỷ lục khủng khiếp feed hàng trăm trận, Thăm khu trại SKT, C9 Sneaky vì sao bị cấm stream - Series Liên Minh ngáo Siêu nhân feed : https://na.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese061 https://na.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese113 https://euw.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese079 https://oce.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese099 https://ru.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese109 https://eune.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese098 https://euw.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese070 https://br.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese027 Tài khoản chưa có rank : https://na.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese046 https://tr.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese117 https://lan.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese120 https://las.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese108 https://las.op.gg/summoner/userName=killtaiwanese105 Kênh youtube quay lại quá trình feed : https://www.youtube.com/channel/UCJTaKk2Bs8mpJOk4sGVzmGA/videos Source : https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/6aae1o/found_a_player_who_feeds_050_every_game_on/ Credit ► Sneaky ► https://www.twitch.tv/c9sneaky ► iWillDominate ► https://www.twitch.tv/iwilldominate ► Yassuo ► https://www.twitch.tv/yassuo ► Faker ► https://www.twitch.tv/faker ... Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music ♪

Những khi "Pin còn 1 vạch" sống sót theo cách kì lạ và đảm bảo vô cùng bất ngờ

Những khi "Pin còn 1 vạch" sống sót theo cách kì lạ và đảm bảo vô cùng bất ngờ 1HP montage 😍👍✍ Your name is not here, please tell me https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ► If you notice an issue in the title or description or credits for a play / music, please message me. https://www.facebook.com/lukehehe2016/ ツ ♬Music - Nhạc nhẽo đây ♪ T-Mass & Enthic - Can You Feel It [NCS Release] ♪ Rivero & Anna Yvette - Heaven [NCS Release] ♪ Vanze & Reunify - Angel (feat. Parker Polhill & Bibiane Z) [NCS Release]