Video player loading...
 
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ

Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ - Chuyện Quanh Ta

Chuyện Quanh Ta
Videos: 391
Subscriber: 152,749
Views: 41,670,236
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

* Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Website: http://saovietlamdep.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, Chuyện Quanh Ta không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!. + Chuyện Quanh Ta không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam - hải ngoại. Xin quý khán giả không đề cập tới các vấn đề chính trị hay kích động đảng phái. + Chuyện Quanh Ta không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bình luận của khán giả hệ thống Youtube. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi

Video description
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
* Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5
*Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên:
- G+: http://bit.ly/2svNOO5
- Facebook: http://bit.ly/2svNOO5
- Twitter: http://bit.ly/2svNOO5
- Blogger: http://bit.ly/2svNOO5
- Youtube: http://bit.ly/2svNOO5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:
+ Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, Chuyện Quanh Ta không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!.
+ Chuyện Quanh Ta không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam - hải ngoại. Xin quý khán giả không đề cập tới các vấn đề chính trị hay kích động đảng phái.
+ Chuyện Quanh Ta  không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bình luận của khán giả hệ thống Youtube.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi

* Đăng ký kênh Chuyện Quanh Ta: http://bit.ly/2svNOO5 để luôn luôn cập nhập những thông tin tổng hợp nhanh nhất và chính xác nhất

* Video có thể có sử dụng nội dung bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use (http://bit.ly/2svNOO5

* Mọi vấn đề vi phạm chính sách, nguyên tắc cộng đồng, luật bản quyền liên hệ với tôi qua email: danghiepbg68@gmail.com

* Kênh Chuyện Quanh Ta: http://bit.ly/2svNOO5
Trực Tiếp Biển Đông SÁNG 22/11: Tin Khẩn Cấp Trung Quốc Thảm Bại Khi Việt Nam Bất Ngờ Làm Điều Này

Trực Tiếp Biển Đông SÁNG 21/11: Tin Khẩn Cấp Trung Quốc Thảm Bại Khi Việt Nam Bất Ngờ Làm Điều Này Trực Tiếp Biển Đông SÁNG 21/11: Tin Khẩn Cấp Trung Quốc Thảm Bại Khi Việt Nam Bất Ngờ Làm Điều Này * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính...

Quá N.ón.gViệt Nam Bất Ngờ Nhận Được Quyết Định Vận Mệnh Biển Đông Trung QUốc Đã Hành Động

Quá N.ón.gViệt Nam Bất Ngờ Nhận Được Quyết Định Vận Mệnh Biển Đông Trung QUốc Đã Hành Động Quá N.ón.gViệt Nam Bất Ngờ Nhận Được Quyết Định Vận Mệnh Biển Đông Trung QUốc Đã Hành Động * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế...

Cả thế giới sốc Trung Quốc sẽ xóa sổ Việt Nam trong 31 ngày

Cả thế giới sốc Trung Quốc sẽ xóa sổ Việt Nam trong 31 ngày Cả thế giới sốc Trung Quốc sẽ xóa sổ Việt Nam trong 31 ngày * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc, các đánh giá dựa...

Cả nước chấn động vì bài phát biểu của Tướng Nguyễn Chí Vịnh sau chuyến thăm của Phạm Trường Long

Cả nước chấn động vì bài phát biểu của Tướng Nguyễn Chí Vịnh sau chuyến thăm của Phạm Trường Long Cả nước chấn động vì bài phát biểu của Tướng Nguyễn Chí Vịnh sau chuyến thăm của Phạm Trường Long * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của...

Ai mà ngờ Gia Cát Lượng đoán trúng phóc Vận Mệnh Trung Quốc năm 2017 thật không thể tin nổi

Ai mà ngờ Gia Cát Lượng đoán trúng phóc Vận Mệnh Trung Quốc năm 2017 thật không thể tin nổi Ai mà ngờ Gia Cát Lượng đoán trúng phóc Vận Mệnh Trung Quốc năm 2017 thật không thể tin nổi * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của...

Vận Mệnh Việt Nam Thay Đổi 64 Tỉnh Thành Cả Nước Im Phăng Phắc Vì Chính Phủ Bất Ngờ Công Bố Điều Này

Vận Mệnh Việt Nam Thay Đổi 64 Tỉnh Thành Cả Nước Im Phăng Phắc Vì Chính Phủ Bất Ngờ Công Bố Điều Này Vận Mệnh Việt Nam Thay Đổi 64 Tỉnh Thành Cả Nước Im Phăng Phắc Vì Chính Phủ Bất Ngờ Công Bố Điều Này * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp...

Tập Cận Bình Run Sợ Khi Nữ CSGT Việt Nam Bay Người Quật Ngã 3 Gián Điệp Trung QUốc Ở Hà Nội

Tập Cận Bình Run Sợ Khi Nữ CSGT Việt Nam Bay Người Quật Ngã 3 Gián Điệp Trung QUốc Ở Hà Nội Tập Cận Bình Run Sợ Khi Nữ CSGT Việt Nam Bay Người Quật Ngã 3 Gián Điệp Trung QUốc Ở Hà Nội * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

Việt Nam Nuốt Trọn Biển Đông Xóa Sổ Đảo Nhân Tạo Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng Khi Nga Làm Điều Này

Việt Nam Nuốt Trọn Biển Đông Xóa Sổ Đảo Nhân Tạo Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng Khi Nga Làm Điều Này Việt Nam Nuốt Trọn Biển Đông Xóa Sổ Đảo Nhân Tạo Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng Khi Nga Làm Điều Này * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

Vừa Từ Mỹ về Việt Nam Tướng Ngô Xuân Lịch Chỉ Đạo Hành Động Ngay ở Biển Đông Trung Quốc sợ bỏ chạy

Vừa Từ Mỹ về Việt Nam Tướng Ngô Xuân Lịch Chỉ Đạo Hành Động Ngay ở Biển Đông Trung Quốc sợ bỏ chạy Vừa Từ Mỹ về Việt Nam Tướng Ngô Xuân Lịch Chỉ Đạo Hành Động Ngay ở Biển Đông Trung Quốc sợ bỏ chạy * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp...

Trung Quốc Hốt Hoảng hơn 300 tàu ngầm Việt Nam Bất ngờ xuất khẩu cho Thái Lan Thật không thể tin nổi

Trung Quốc Hốt Hoảng hơn 300 tàu ngầm Việt Nam Bất ngờ xuất khẩu cho Thái Lan Thật không thể tin nổi Trung Quốc Hốt Hoảng hơn 300 tàu ngầm Việt Nam Bất ngờ xuất khẩu cho Thái Lan Thật không thể tin nổi * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

VN Công Bố Bằng chứng Cuối cùng của Nhà Nguyễn Về Bản Đồ Việt Nam Khẳng Định Chủ Quyền Biển Đông

VN Công Bố Bằng chứng Cuối cùng của Nhà Nguyễn Về Bản Đồ Việt Nam Khẳng Định Chủ Quyền Biển Đông Bằng chứng Cuối cùng của Nhà Nguyễn Về Bản Đồ Việt Nam Khẳng Định Chủ Quyền Biển Đông Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng Bằng chứng Cuối cùng của Nhà Nguyễn Về Bản Đồ Việt Nam Khẳng Định Chủ Quyền Biển Đông Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ -...

Tiết Lộ Bí Mật Động Trời nữ binh sĩnh nhập ngũ để làm chuyện ấy cho các sĩ quan quân đội

Tiết Lộ Bí Mật Động Trời nữ binh sĩnh nhập ngũ để làm chuyện ấy cho các sĩ quan quân đội Tiết Lộ Bí Mật Động Trời nữ binh sĩnh nhập ngũ để làm chuyện ấy cho các sĩ quan quân đội * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính...

Mật Vụ Tình Báo VIệt Nam Bất Ngờ Trở Về Báo Cáo Chủ Tịch Nước, Trung Quốc Loạn Rồi

Mật Vụ Tình Báo VIệt Nam Bất Ngờ Trở Về Báo Cáo Chủ Tịch Nước, Trung Quốc Loạn Rồi Mật Vụ Tình Báo VIệt Nam Bất Ngờ Trở Về Báo Cáo Chủ Tịch Nước, Trung Quốc Loạn Rồi * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam...

RFI 25/11/2017 Tin Cấp Nóng Biển Đông,Trung Quốc yêu cầu Úc không can thiệp vào hồ sơ Biển Đông

Thời sự RFI 20h ngày 25/11/2017, 8h tối Bản tin thời sự NVR 6h tối ngày rfi 8h tối 26/11/2017 tin Việt Nam Phát Thanh từ Oasinton DC,Tin chính trị và biển đông, trong nước ngoài nước, thế giới, cập nhật hôm nay và hằng ngày, RFI 26/11/2017,rfi pháp,tin nóng,thời sự 19h

Bất chấp tất cả Việt Nam Quá Bất ngờ Khi Nga Xin quay trở lại Cam Ranh giúp VN thoát Trung Quốc ở BĐ

Bất chấp tất cả Việt Nam Quá Bất ngờ Khi Nga Xin quay trở lại Cam Ranh giúp VN thoát Trung Quốc ở BĐ Bất chấp tất cả Việt Nam Quá Bất ngờ Khi Nga Xin quay trở lại Cam Ranh giúp VN thoát Trung Quốc ở BĐ * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được...

Tập Cận Bình Nhục nhã XIN TỪ CHỨC Nga bất ngờ làm điều này với Việt Nam quyết định số phận Biển đông

Tập Cận Nhụ.c nhã xin từ chức Khi Nga bất ngờ làm điều này với Việt Nam quyết định số phận Biển đông Tập Cận Nhụ.c nhã xin từ chức Khi Nga bất ngờ làm điều này với Việt Nam quyết định số phận Biển đông * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp...

Nga Bất ngờ cảnh báo Trung Quốc nguy cơ bị đánh chìm bởi 2 thứ khủng khiếp này của Việt Nam

Nga Bất ngờ cảnh báo Trung Quốc nguy cơ bị đánh chìm bởi 2 thứ khủng khiếp này của Việt Nam Nga Bất ngờ cảnh báo Trung Quốc nguy cơ bị đánh chìm bởi 2 thứ khủng khiếp này của Việt Nam * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính...

Tin Tức Biển Đông Mới Nhất 24\11\2017 - TIN NỔI BẬT 24H - VOA Tiếng Việt

Tin Tức Biển Đông Mới Nhất 24\11\2017 - TIN NỔI BẬT 24H - VOA Tiếng Việt https://youtu.be/jYh8-DwqtOQ Hãy nhấn nút ĐĂNG KÝ để nhận thông tin mới nhất cập nhật liên tục nha ► SUBCRIBE Youtube : http://www.youtube.com/c/TinBiểnĐôngMớiNhấtVOA2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ► SUBSCRIBE nếu bạn là người yêu Việt Nam ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thời sự Biển đông hằng ngày, Bản tin thời sự NVR . tin Việt Nam Phát Thanh từ Oasinton DC,Tin chính trị và biển đông, trong nước ngoài nước, thế giới, cập nhật hôm nay và hằng ngày, biển đông ,tin nóng,thời sự 19h #Everything4U , #Tinmoi, #Biendong, #Tinquansu,#E4U

Trung Quốc hôt hoảng Việt Nam bất ngờ đưa 300 tàu ngầm tự sản xuất có T.ê.n L.ử.a bảo vệ Biển Đông

Trung Quốc hôt hoảng Việt Nam bất ngờ đưa 300 tàu ngầm tự sản xuất có T.ê.n L.ử.a bảo vệ Biển Đông Trung Quốc hôt hoảng Việt Nam bất ngờ đưa 300 tàu ngầm tự sản xuất có T.ê.n L.ử.a bảo vệ Biển Đông * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

Việt Nam bất ngờ Từ Chối lượng lớn vũ khí Mỹ mời Trung quốc ngỡ ngàng.

Việt Nam bất ngờ Từ Chối lượng lớn vũ khí Mỹ mời Trung quốc ngỡ ngàng. Hồ Sơ Mật - kênh thông tin chính thức , mang đến cho các bạn những thông tin bí mật cập nhật trong và ngoài nước . Mong được sự ủng hộ của các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và cố gắng hơn. Đề nghị các bạn tuyệt đối không bình luận, không dùng từ ngữ gây mất đoàn kết, chia rẽ. Đặc biệt lưu ý không dùng từ có nội dung phản động, đả kích, chống đối Đảng và nhà nước...

Việt Nam Liên Hoan Tưng Bừng Khi Trung QUốc Bất Ngờ Quyết Định Trả Hoàng Sa Lấy Lòng VN ở BĐ

Việt Nam Liên Hoan Tưng Bừng Khi Trung QUốc Bất Ngờ Quyết Định Trả Hoàng Sa Lấy Lòng VN ở BĐ Việt Nam Liên Hoan Tưng Bừng Khi Trung QUốc Bất Ngờ Quyết Định Trả Hoàng Sa Lấy Lòng VN ở BĐ * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính...

Trung QUốc Khóc Lóc Thảm Thiết Kêu Gào VIệt Nam là Kẻ Phản Bội 2 mặt

Trung QUốc Khóc Lóc Thảm Thiết Kêu Gào VIệt Nam là Kẻ Phản Bội 2 mặt Trung QUốc Khóc Lóc Thảm Thiết Kêu Gào VIệt Nam là Kẻ Phản Bội 2 mặt * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc,...

Tin Tức Chính Trị Việt Nam VOA 19/11/2017

VOA 20/11 ~ 21/11. Tin tức mới nhất về tình hình chính trị Việt Nam và thế giới, các hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội, ngoại giao. Tin tức cập nhật hằng ngày.

Tin Biển Đông-Lần Đầu Tiên Việt Nam Dám ĐE DỌA Trung Quốc Về BĐ

Tin Biển Đông-Lần Đầu Tiên Việt Nam Dám ĐE DỌA Trung Quốc Về BĐ MỜI BẠN THEO DÕI VIDEO VÀ NHỚ BÀY TỎ QUAN ĐIỂM QUÝ BÁU CỦA BẠN ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG THẢO LUẬN NHÉ! Cảm Ơn Các Bạn Rất Nhiều Subscribe để cập nhật tin mới nhất : https://goo.gl/YyUnm