Video player loading...
 
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ

Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ - Chuyện Quanh Ta

Chuyện Quanh Ta
Videos: 351
Subscriber: 199,778
Views: 54,997,187
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

* Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Website: http://saovietlamdep.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, Chuyện Quanh Ta không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!. + Chuyện Quanh Ta không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam - hải ngoại. Xin quý khán giả không đề cập tới các vấn đề chính trị hay kích động đảng phái. + Chuyện Quanh Ta không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bình luận của khán giả hệ thống Youtube. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi

Video description
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
Quá N.óng Vận Mệnh Biển Đông Việt Nam Bất Ngờ Thay Đổi Sau QUyết Định Này Của Trung Quốc Quá Bất Ngờ
* Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5
*Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên:
- G+: http://bit.ly/2svNOO5
- Facebook: http://bit.ly/2svNOO5
- Twitter: http://bit.ly/2svNOO5
- Blogger: http://bit.ly/2svNOO5
- Youtube: http://bit.ly/2svNOO5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:
+ Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, Chuyện Quanh Ta không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!.
+ Chuyện Quanh Ta không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam - hải ngoại. Xin quý khán giả không đề cập tới các vấn đề chính trị hay kích động đảng phái.
+ Chuyện Quanh Ta  không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bình luận của khán giả hệ thống Youtube.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi

* Đăng ký kênh Chuyện Quanh Ta: http://bit.ly/2svNOO5 để luôn luôn cập nhập những thông tin tổng hợp nhanh nhất và chính xác nhất

* Video có thể có sử dụng nội dung bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use (http://bit.ly/2svNOO5

* Mọi vấn đề vi phạm chính sách, nguyên tắc cộng đồng, luật bản quyền liên hệ với tôi qua email: danghiepbg68@gmail.com

* Kênh Chuyện Quanh Ta: http://bit.ly/2svNOO5
Việt Nam Nuốt Trọn Biển Đông Xóa Sổ Đảo Nhân Tạo Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng Khi Nga Làm Điều Này

Việt Nam Nuốt Trọn Biển Đông Xóa Sổ Đảo Nhân Tạo Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng Khi Nga Làm Điều Này Việt Nam Nuốt Trọn Biển Đông Xóa Sổ Đảo Nhân Tạo Trung Quốc Quỳ Lạy Xin Hàng Khi Nga Làm Điều Này * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

Trung Quốc Nở mày nở mặt khi Việt Nam bất ngờ quyết định Mỏ Cá Voi Xanh Lô 118 ngoài khơi Đà Nẵng

Trung Quốc Nở mày nở mặt khi Việt Nam bất ngờ quyết định Mỏ Cá Voi Xanh Lô 118 ngoài khơi Đà Nẵng Trung Quốc Nở mày nở mặt khi Việt Nam bất ngờ quyết định Mỏ Cá Voi Xanh Lô 118 ngoài khơi Đà Nẵng * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp...

Cả Thế Giới không ngờ với hành động nóng của Việt Nam khiến Trung Quốc hoảng sợ Cút Khỏi Hoàng Sa

Cả Thế Giới không ngờ với hành động nóng của Việt Nam khiến Trung Quốc hoảng sợ Cút Khỏi Hoàng Sa Cả Thế Giới không ngờ với hành động nóng của Việt Nam khiến Trung Quốc hoảng sợ Cút Khỏi Hoàng Sa * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

Cả nước chấn động vì bài phát biểu của Tướng Nguyễn Chí Vịnh sau chuyến thăm của Phạm Trường Long

Cả nước chấn động vì bài phát biểu của Tướng Nguyễn Chí Vịnh sau chuyến thăm của Phạm Trường Long Cả nước chấn động vì bài phát biểu của Tướng Nguyễn Chí Vịnh sau chuyến thăm của Phạm Trường Long * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của...

Bộ Tư Lệnh Phòng Không Không Quân Việt Nam Bất Ngờ Điều 100 F35 Quét sạch Trung Quốc Ở Biển Đông

Bộ Tư Lệnh Phòng Không Không Quân Việt Nam Bất Ngờ Điều 100 F35 Quét sạch Trung QuốcBiển Đông Bộ Tư Lệnh Phòng Không Không Quân Việt Nam Bất Ngờ Điều 100 F35 Quét sạch Trung QuốcBiển Đông Bộ Tư Lệnh Phòng Không Không Quân Việt Nam Bất Ngờ Điều 100 F35 Quét sạch Trung QuốcBiển Đông * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube:...

Báo động cấp độ cao: Trung Quốc giận tím mặt khi Việt nam bất ngờ có Hành Động này ở Hoàng Sa

Báo động cấp độ cao: Trung Quốc giận tím mặt khi Việt nam bất ngờ có Hành Động này ở Hoàng Sa Báo động cấp độ cao: Trung Quốc giận tím mặt khi Việt nam bất ngờ có Hành Động này ở Hoàng Sa * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

Đoàn xe quái thú chở Tổng Thống Mỹ Donal Trump đến Việt Nam Làm Náo Loạn Thành Phố Đà Nẵng

Đoàn xe quái thú chở Tổng Thống Mỹ Donal Trump đến Việt Nam Làm Náo Loạn Thành Phố Đà Nẵng Đoàn xe quái thú chở Tổng Thống Mỹ Donal Trump đến Việt Nam Làm Náo Loạn Thành Phố Đà Nẵng * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của...

Việt Nam Quyết Lấy Lại Trường Sa Và Hoàng Sa Trong Năm 2018 Không Để Trung Quốc Làm Càn Ở Biển Đông

Tag#tintuconline365,#tintuconline,#tintucbiendong,#biendongvietnam,#bantinbiendong,#24hbiendong ➤ Các bạn đang xem: Việt Nam Quyết Lấy Lại Trường Sa Và Hoàng Sa Trong Năm 2018 Không Để Trung Quốc Làm Càn Ở Biển Đông :https://www.youtube.com/watch?v=VCRNf9sogLg&feature=youtu.be ● Video liên quan: -) Khắc Tinh Của Mỹ Và Việt Nam Đang Nằm Trong Tay Trung Quốc :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aAp8Qk7OIoU -) Trung Quốc Khiến Cả Thế Giới Giật Mình Khi Để Lộ "Chuyện Ấy" :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=P45XsVHgCdw -) Tin Cực Nóng Mỹ Và Đồng Minh Mạnh Mồm Tuyên Bố Đầy Thách Thức :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=uKIGKXb7TlI -) Triều Tiên Không Thể Giưc Cái Mình Muốn Trung Quốc Chính Là Trung Tâm :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ifFyGSw6AAM -) Hơn 600 Triệu Dân Khu Vực ĐNA Ăn Mừng Lớn :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=58pt2H5sEbY -)...

Trung Quốc Liên Tiếp Bị Tấn Công - Việt Nam Thái Độ Rõ Ràng Trên Biển Đông

Trung Quốc Liên Tiếp Bị Tấn Công - Việt Nam Thái Độ Rõ Ràng Trên Biển Đông Trung Quốc Liên Tiếp Bị Tấn Công - Việt Nam Thái Độ Rõ Ràng Trên Biển Đông * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có...

Việt Nam THẲNG TAY ĐÁ.P TR.Ả trước lời kêu gọi BÌNH TĨNH để TQ Áp sát Biên Giới

Everything4U E4U số # Tin Mới Nhất Thời Sự Thế Giới Việt Nam 24h - @E4U Tin Tức Quân Sự Mới Nhất Việt Nam 24h - @E4U MỘT SỐ PLAYLIST ĐÁNG CHÚ Ý: Video Mới Nhất Gần Đây : https://goo.gl/Ag7D4P Tin Biển Đông: https://goo.gl/VTkjhj Tin Tức Mới Nhất : https://goo.gl/fbKSqx Tổng Thống Mỹ 2016 : https://goo.gl/sVju9a TIN MỚI : https://goo.gl/gu131O Làm Bạn Nhé: ❤ Youtube channel https://goo.gl/OEZ2vN ❤ SUBSCRIBE https://goo.gl/McBVUF Everything4U Channel chuyên cập nhật những tin tức nóng hổi nhất 24h hằng ngày sẽ mang đến cho quý vị những tin tức hay nhất và có cái nhìn bao quát nhất về cuộc sống trong cũng như...

Việt Nam bất ngờ N.ổ S.ún.g Trên Biển Đông 2017 - Trung Quốc Sẽ Có Phản Ứng Gì?

Việt Nam bất ngờ N.ổ S.ún.g Trên Biển Đông - Trung Quốc Sẽ Có Phản Ứng Gì? Việt Nam bất ngờ N.ổ S.ún.g Trên Biển Đông - Trung Quốc Sẽ Có Phản Ứng Gì? * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có...

Toàn dân Trung Quốc ăn mừng khi Nga giúp Việt Nam tự sản xuất thành công 3000 Tê.n Lử.a KCT-15 2017

Toàn dân Trung Quốc ăn mừng khi Nga giúp Việt Nam tự sản xuất thành công 3000 Tê.n Lử.a KCT-15 2017 Toàn dân Trung Quốc ăn mừng khi Nga giúp Việt Nam tự sản xuất thành công 3000 Tê.n Lử.a KCT-15 2017 * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính...

Cả nước chấn động vì bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng Về Những Vấn Đề Trong Bộ Máy Nhà Nước

Cả nước chấn động vì bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng Về Những Vấn Đề Trong Bộ Máy Nhà Nước Cả nước chấn động vì bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng Về Những Vấn Đề Trong Bộ Máy Nhà Nước * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

Việt Nam tung quỷ dữ ra Biển Đông làm kẻ xâm lược B I Ể N chao đảo.

▶ Like và Share để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Comment để thể hiện quan điểm của bạn. ▶ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, VIETNAM NEWS không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!. + VIETNAM NEWS không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam - hải ngoại. Xin quý khán...

24/2/2018:NG.À.Y T.À.N C.ỦA TR.UNG Q.UỐC Đ.Ã Đ.ẾN.

24/2/2018:NG.À.Y T.À.N C.ỦA TR.UNG Q.UỐC Đ.Ã Đ.ẾN. -Tin Tức Biển Đông- kênh thông tin chính thức , mang đến cho các bạn những thông tin bí mật cập nhật trong và ngoài nước . Mong được sự ủng hộ của các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và cố gắng hơn. Đề nghị các bạn tuyệt đối không bình luận, không dùng từ ngữ gây mất đoàn kết, chia rẽ. Đặc biệt lưu ý không dùng từ có nội dung phản động, đả kích, chống đối Đảng và nhà nước Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn !

Tướng Việt Nam tuyên bố khai c.h.iến Trung Quốc nhục nhã bỏ chạy toán l.o.ạn.

Tướng Việt Nam tuyên bố khai c.h.iến Trung Quốc nhục nhã bỏ chạy toán l.o.ạn. Tướng Việt Nam tuyên bố khai c.h.iến Trung Quốc nhục nhã bỏ chạy toán l.o.ạn. Tướng Việt Nam tuyên bố khai c.h.iến Trung Quốc nhục nhã bỏ chạy toán l.o.ạn. * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo...

HỒ VINH HOA - LỮ KHÂM. QUYẾT CHIẾN TRONG 200 NƯỚC CỜ TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI 1997

LONG HỔ TRANH HÙNG. HỒ VINH HOA - LỮ KHÂM. QUYẾT CHIẾN TRONG 200 NƯỚC CỜ TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI 1997 -- Hồ Vinh Hoa Hồ Vinh Hoa (giản thể: 胡荣华, bính âm: Hú Róng Huá), sinh 1945 tại Thượng Hải, là một kỳ thủ cờ tướng Trung Quốc. Ông đã 14 lần vô địch cờ tướng toàn Trung Quốc. Thành tích • Năm 1959 (14 tuổi) Hồ Vinh Hoa đã tham gia tập luyện tại đội tuyển cờ tướng người lớn của Thượng Hải. • Đầu năm 1960 tham dự giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc...

Không Phải Trung Quốc Đây mới là nỗi lo lớn nhất của tướng Việt Nam

Không Phải Trung Quốc Đây mới là nỗi lo lớn nhất của tướng Việt Nam Không Phải Trung Quốc Đây mới là nỗi lo lớn nhất của tướng Việt Nam * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc, các đánh...

Cả thế giới sốc Trung Quốc sẽ xóa sổ Việt Nam trong 31 ngày

Cả thế giới sốc Trung Quốc sẽ xóa sổ Việt Nam trong 31 ngày Cả thế giới sốc Trung Quốc sẽ xóa sổ Việt Nam trong 31 ngày * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam và thế giới có chọn lọc, các đánh giá dựa...

LỐI TẤN CÔNG TUYỆT ĐỈNH NHƯ VŨ BÃO CỦA LÝ LAI QUẦN - HẠ GỤC - HỒNG TRÍ

LỐI TẤN CÔNG TUYỆT ĐỈNH NHƯ VŨ BÃO CỦA LÝ LAI QUẦN - HẠ GỤC - HỒNG TRÍ 2012 4th MaoShan Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Man Trail Li LaiQun Hong Zhi 2012 06 1 ĐẠI SƯ NỔI TIẾNG TRUNG QUỐC Bu FengBo,BỐC PHƯỢNG BA,卜凤波 Cai Yi,TÀI DẬT,才溢 Cao YanLei,TÀO NHAM LỖI,曹岩磊 Chen Chong,TRẦN TRƯNG,陈翀 Chen FuJie,TRẦN PHÚ KIỆT,陈富杰 Chen HanFeng,TRẦN HÀN PHONG,陈寒峰 Chen HongSheng,TRẦN HOẰNG THỊNH,陈泓盛 Chen Ming,TRÌNH MINH,程鸣 Chen Zhuo,TRẦN TRÁC,陈卓 Cheng JiJun,TRÍNH CÁT TUẤN,程吉俊 Cheng JinChao,TRÌNH TIẾN SIÊU,程进超 Dang Fei,ĐẢNG PHI,党斐 Dong XuBin,ĐỔNG HÚC BÂN,董旭彬 Dong ZiZhong,ĐỔNG TỬ TRỌNG,董子仲 Ge ChaoRan,CÁT SIÊU NHIÊN,葛超然 Ge WeiPu,CÁT DUY BỒ,葛维蒲 Gong XiaoMin,CUNG HIỂU DÂN,龚晓民 Guo FuRen,QUÁCH PHƯỚC NHÂN,郭福人 Han SongLing,HÀN TÙNG LINH,韩松龄 Hao JiChao,HÁC KẾ SIÊU,郝继超 He LianSheng,HÀ LIÊN SANH,何连生 He WenZhe,HÀ VĂN TRIẾT,何文哲 Hong Zhi,HỒNG TRÍ,洪智 Hu...

Lại Lý Huynh (Việt Nam) - ĐÁNH BẠI - Zhe Jiang (China). 2017 National XiangQi League.

Lại Lý Huynh (Việt Nam) - ĐÁNH BẠI - Zhe Jiang (China). 2017 National XiangQi League. -- Lại Lý Huynh (sinh 1990 tại Cà Mau) là một vận động viên cờ tướng Việt Nam, nhà vô địch cờ tướng Việt Nam 3 lần sau khi vô địch tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2013[1] và bảo vệ được ngôi vô địch tại giải 2014[2]. Đến năm 2016 anh lại lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu khi đạt 9/10 điểm, bỏ cách người thứ hai 1,5 điểm khi giải diễn ra 10/11 vòng. Kết thúc giải đấu anh...

Việt Nam và Mỹ Bất Ngờ Phát Hiện 4 Vật Thể Lạ Của Trung Quốc Ở Đảo Ba Bình Đài Loan Nổi Cơn Tam Bành

Việt Nam và Mỹ Bất Ngờ Phát Hiện 4 Vật Thể Lạ Của Trung Quốc Ở Đảo Ba Bình Đài Loan Nổi Cơn Tam Bành Việt Nam và Mỹ Bất Ngờ Phát Hiện 4 Vật Thể Lạ Của Trung Quốc Ở Đảo Ba Bình Đài Loan Nổi Cơn Tam Bành * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông...

Tin Biển Đông-Lần Đầu Tiên Việt Nam Dám ĐE DỌA Trung Quốc Về BĐ

Tin Biển Đông-Lần Đầu Tiên Việt Nam Dám ĐE DỌA Trung Quốc Về BĐ MỜI BẠN THEO DÕI VIDEO VÀ NHỚ BÀY TỎ QUAN ĐIỂM QUÝ BÁU CỦA BẠN ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG THẢO LUẬN NHÉ! Cảm Ơn Các Bạn Rất Nhiều Subscribe để cập nhật tin mới nhất : https://goo.gl/YyUnm

Tin Vui bất ngờ cho Việt Nam Trung Quốc bất ngờ trả lại Hoàng Sa Khi Việt Nam làm điều này

Tin Vui bất ngờ cho Việt Nam Trung Quốc bất ngờ trả lại Hoàng Sa Khi Việt Nam Bất Ngờ làm điều này Tin Vui bất ngờ cho Việt Nam Trung Quốc bất ngờ trả lại Hoàng Sa Khi Việt Nam Bất Ngờ làm điều này * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp...

Hàng Ngàn Gián Điệp Trung Quốc Phải Bỏ Chạy Khẩn Cấp Khi Việt Nam Bất Ngờ Làm Điều Này Cảm Ơn Ấn Độ

Hàng Ngàn Gián Điệp Trung Quốc Phải Bỏ Chạy Khẩn Cấp Khi Việt Nam Bất Ngờ Làm Điều Này Cảm Ơn Ấn Độ Hàng Ngàn Gián Điệp Trung Quốc Phải Bỏ Chạy Khẩn Cấp Khi Việt Nam Bất Ngờ Làm Điều Này Cảm Ơn Ấn Độ * Kênh Chuyện Quanh Ta là kênh thông tin thời sự tổng hợp chính trị tổng hợp mới nhất trong ngày. Đăng ký ngay: http://bit.ly/2svNOO5 *Theo dõi kênh Chuyện Quanh Ta trên: - G+: https://plus.google.com/106194944248209691008/ - Facebook: http://bit.ly/2ruIZ7L - Twitter: https://twitter.com/Tuviphongthuy - Blogger: http://tuviphongthuytailoc.blogspot.com/ - Youtube: http://bit.ly/2svNOO5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: + Các thông tin được tập hợp...