Videos

Hồi Tưởng - Nhật Phong | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Hồi Tưởng - Nhật Phong | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN9...

Nhạc Vàng Bolero NGHE LÀ GHIỀN - Tình Khúc Nhạc Vàng Vượt Thời Gian

Nhạc Vàng Bolero NGHE LÀ GHIỀN - Tình Khúc Nhạc Vàng Vượt Thời Gian Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang...

Người Ở Lại Buồn - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Người Ở Lại Buồn - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.g...

[KARAOKE] Trong Cuộc Tình Sầu - Quang Lập TONE NAM

Ai đón em với những bồi hồi mà riêng ta sầu nhớ [KARAOKE] Trong Cuộc Tình Sầu - Quang Lập TONE NAM Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ...

Xa Cuộc Tình Xưa - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Xa Cuộc Tình Xưa - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBg...

Ngỡ Ngàng Giọng Ca ĐỘC LẠ Này Cất Lên - Chắp Tay Lạy Người | Nhạc Vàng Hải Ngoại Hay Nhất 2018

Dũng Khanh - Ngỡ Ngàng Giọng Ca ĐỘC LẠ Này Cất Lên - Chắp Tay Lạy Người | Nhạc Vàng Hải Ngoại Hay Nhất 2018 Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVn...

Mình Nhớ Nhau Không - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Mình Nhớ Nhau Không - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/...

Một Đời Nhớ - Quang Lập | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Một Đời Nhớ - Quang Lập | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN9...

Mưa Rừng - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Mưa Rừng - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN9...

Chim Sáo Ngày Xưa - Quang Lập | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Chim Sáo Ngày Xưa - Quang Lập | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN9...

Cho Người Vào Cuộc Chiến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Cho Người Vào Cuộc Chiến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập...

[KARAOKE] Áo Cưới Màu Hoa Cà - Quang Lập TONE NAM

Đã từ lâu rồi tôi là lính chiến, quân hành còn triền miên[KARAOKE] Áo Cưới Màu Hoa Cà - Quang Lập TONE NAM Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA...

[KARAOKE] Xa Anh Rồi - Quang Lập TONE NAM

Lại phải xa em rồi làm sao không vấn vương..[KARAOKE] Xa Anh Rồi - Quang Lập TONE NAM Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.c...

Em Về Kẻo Trời Mưa - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Em Về Kẻo Trời Mưa - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RB...

Lời Đắng Cho Cuộc Tình - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Lời Đắng Cho Cuộc Tình - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo....

Album Đắp Mộ Đời Tôi - Nhạc Vàng QUANG LẬP Mới Nhất 2018 - Nhạc Vàng Bolero Nghe Buồn Tái Tê

Album Đắp Mộ Đời Tôi - Nhạc Vàng QUANG LẬP Mới Nhất 2018 - Nhạc Vàng Bolero Nghe Buồn Tái Tê Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung...

Lá Thư Trần Thế - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Lá Thư Trần Thế - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN9...

Áo Trắng Ngày Xưa - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Áo Trắng Ngày Xưa - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/R...

Người Tình Không Đến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Người Tình Không Đến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo....

Đêm Hỏa Châu - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Đêm Hỏa Châu - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN9...

Căn Nhà Ngoại Ô - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Căn Nhà Ngoại Ô - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.g...

Người Đã Như Mơ - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Người Đã Như Mơ - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN...

Tình Bolero - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Tình Bolero - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI Tổng hợp Album BOLERO các ca sĩ https://goo.gl/A3VVnA ▻Ca sĩ trung tâm giongcadedoi.com: Quang Lập https://goo.gl/RBghN9 Tài...