Search results: T-ara

[Cover] Day and Night - T ARA *chơi thua con bạn*

Dạ em hát dở ạ! Anh chị có đi chùa độ cho em bỏ cái tật hát dở mà hay hát ạ em cảm ơn *được chưa con quỷ bắt tao hát còn ghi tùm lum thế...